دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12892

چکیده
  اضطراب ناشی از ورود به محیط کلاس و مدرسه همراه با کم­تجربگی، معلمان تازه­کار را در سال‏های اولیه کارشان گاهی تا سرحد ترک شغل تحت فشار قرار می‏دهد. یکی از سخت‏ترین وجوه کار معلم تازه‏کار، رابطه وی با والدین است. در رابطه با مسئله فوق، این پژوهش درصدد است به دو سوال پاسخ دهد: 1. مهم­ترین انتظارات معلمان تازه­کار از والدین ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی

غلامعلی احمدی؛ شوبو عبدالملکی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 99-116

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی بود. روش تحقیق در این مطالعه شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه‌ی ‌آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 1390 ...  بیشتر

نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

نعمت الله عزیزی؛ شهریار حیدری

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 189-208

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی و ابعاد مختلف آن اجرا گردید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دو گروه از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی می‌باشد. گروه اول شامل 84 نفر معلم بود که در اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاری داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و با تجربه‌ی سطح شهر سنندج ...  بیشتر

الگوی بهینه‌ی برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی ابتدایی

یوسف ادیب

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 5-36

چکیده
        در سال‌های اخیر آموزش مهارت‌های زندگی به دلیل نقش و اهمیت آن در تقویت رفتارهای سازگارانه و مثبت، و آماده کردن افراد برای مواجهه اثرگذار با چالش‌های زندگی از طرف نظام‌های آموزشی رسمی مورد توجه قرار گرفته است. تدوین برنامه‌ی درسی بر اساس یک الگوی متناسب با نیازهای فراگیران و ماهیت موضوع می‌تواند نقش اساسی در تحقق هدف‌های ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی کتاب‌های درسی و راهنمای معلّم علوم دوره‌ی ابتدایی ایران و کتاب‌های درسی "علم در هر زمان"

مصطفی قادری

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 3-22

https://doi.org/10.22055/edu.2010.14160

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه‌ی تطبیقی است و به منظور مقایسه‌ی اهداف درسی، پرسش‌ها و تکالیف درسی و محتوای توصیفی برنامه‌های درسی علوم دوره‌ی ابتدایی ایران با کتاب‌های درسی «علم در هر زمان»، صورت گرفته است. برای مقایسه‌ی میزان عمق اهداف درسی، از طبقه‌بندی حیطه‌شناختی بلوم؛ برای مقایسه‌ی پرسش‌ها و تکالیف درسی، از بعد اعمال فکری در ...  بیشتر