راهنمای نگارش مقالات

براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  از تاریخ ۱401/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر  می باشد:

 

 1- هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله : 60۰۰۰۰۰ ریال

این مبلغ فقط از نویسندگان ایرانی دریافت می شود و نویسندگان خارجی ملزم به پرداخت هزینه نمی‌باشند.

نویسندگان پس از اعلام مجله می توانند جهت واریز وجه اقدام نمایند.

 

 شرایط پذیرش مقاله جهت بررسی در نشریه  علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

هیأًًت تحریریه از همه‌ی نویسندگانی که برای این نشریه مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:

1- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

2- مقاله دارای چکیده‌ی فارسی و انگلیسی (چکیده انگلیسی مبسوط  در حدود 300 تا 400کلمه) باشد.(نمونه چکیده در پایین همین صفحه قابل دیدن است)

3- کلید واژگان به فارسی و انگلیسی در پایین چکیده‌ها آورده شوند (3 تا 5 کلمه).

4- مقدمه مقاله شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ها و منابع جدید باشد.

5- بیان هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش به درستی درج شده باشد.

6- روششناسی پژوهش شامل طرح و روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آنها و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد.

7- یافته‌ها به روشنی نتایج پژوهش را نشان دهد.

8- بحث و نتیجه‌گیری مقاله می‌بایست به بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها بپردازد.

9- ارجاعات درون متنی به زبان انگلیسی (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه ) تنظیم گردد.

 مثال: (نیلسن، 2011، ص 1) به (Nielsen, 2011, 1) تبدیل شود

 مثال: (پاک‌سرشت، 1380، ص 23) به (Pakseresht, 2001, 23) تبدیل شود.

10-تمامی جداول ، شکل ها،عناوین ستون های جداول و نمودار های درون مقاله علاوه بر عنوان فارسی ،عنوان انگلیسی هم داشته باشند.

11- منابع، معتبر  و جدید باشند.

12- مقاله با استفاده از نرم افزار WORD 2007 با فونت B lotus 12، حاشیه 2/5 و فاصله بین خطوط 1/5 تهیه گردد.

13- معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج به صورت پانوشت در همان صفحه آورده شود.

14- منابع فارسی در پایان مقاله باید به صورت انگلیسی آورده شود و کلمه Persian در انتها قید شود. برای مثال:

Razavi, A., Mansouri, A., & Shahi, S. (2018). A Study of Status of Communication and Information Technology Application at Elementary Smart Schools at Shush City, Journal of Educational Sciences, 24 (2), 129-150. (Persian).

ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد مثال:

 Nazari, H., Talaee, E., Hatami, J., Imani Naeeni, M., & Timas, A. (2023). An Investigation on Writing Quality of Elementary School Students: An Evaluating Study, Journal of Educational Sciences, 30(1), 1-20. DOI: 10.22055/edus.2022.38746.3282 [Persian]

 

 15- برای ارجاع منابع، از فرمت APA استفاده شود.

16- منابع براساس نام خانوادگی پدید آورنده و به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر تنظیم گردد:

 

کتاب انگلیسی

Brown, p., Green, A., & Lauder, H. (2003). High Skills Globalization, Competitiveness, and Skill Formation. Oxford University Press.

 

مقالهی انگلیسی

Mehralizadeh, Y., Pakseresht, M. J., Baradaran M., & Shahi, S. (2007). The Dilemma of internal Evaluation in Higher Education: A Longitudinal Case Study, Quality Assurance in Education, 15, )3(, 135-150.

 

مقالهی الکترونیکی

Fullan, M. (1991). A review of the literature on dissemination and knowledge utilization. Elementary School Journal, 96 (1), 123-150. Available at: http://www.ncddr.org/du/products/review/review7.html. (10/3/2008).

 

 

ملاحظات

1- مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.

2- مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده/ نویسندگان آن است.

3- مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.

4- مقاله‌های رسیده ابتدا از طرف هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تناسب با اهداف مجله و رعایت ضوابط علمی توسط سه نفر از صاحبنظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

5- مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

 

نویسنده گرامی درخواست می شود پیش از ارسال مقاله به مجله علوم تربیتی، فایل های موجود در لینک زیر را دانلود نموده و سپس با استفاده ازالف: فایل ورد نمونه مقالات مجله، مقاله خود را درون آن کپی نموده و سپس تنظیم نمایید. ب: با توجه به فرمت منبع نویسی APA7 که برای شما قرار داده شده منابع خود را تنظیم نمایید. پ: با استفاده از نرم افزار ویراستیار، اشتباهات تایپی، نگارشی و دستور زبانی مقاله خود را برطرف نمایید(دستور کار با نرم افزار در قالب PDF در پوشه نرم افزار موجود است)و سپس مقاله خود را به مجله ارسال نمایید. بدیهی است که عدم توجه به نکات یاد شده مقاله شما را از روند کار مجله خارج می سازد.

 

 

فایل نمونه جهت تنظیم مقالات علوم تربیتی

فرم_تعهد_و_تعارض_منافع 

چهار آیتم ضروری

  لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir/

 

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر (APA 7)

 

نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

 http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html

 

 نمونه چکیده انگلیسی

 

 

عنوان مقاله
A genealogical criticism of the concept of Elite student in the contemporary educational system of Iran
نویسندگان

shahdad abdollahikhanghah1؛ Yahya Ghaedi2؛ saeed zarghami3؛ ramazan barkhordari4

 

1 PhD student , Kharazmi University.Tehran,Iran
2Associate Professor. Kharazmi University ,Tehran,Iran
3Associate Professor. Kharazmi University ,Tehran,Iran
4Associate Professor. Kharazmi University,Tehran,Iran
چکیده
Introduction
According to deconstructive genealogical hypotheses, the transformation of concepts is not only not the result of development of science in fields of knowledge such as psychology and social science, but also indicates that such an developments are the result of historical and common events occurring in the course of transformation. On the basis of this presupposition, the main aim of this study is to explain events, developments and processes that form the concept of elite student and deconstruct the concept in order to explain the marginalized possibilities in students’ life in educational system the contemporary of Iran.
 
Method
The method in this research is genealogy. In genealogy, the objective is to discern how a problem or a fact came about in history.
Results
Finally, in both Shahab and sampad plans, background factors and power relations play a role in the evolution of the concepts.
 
Discussion
That indicated the most important discursive formations in this period of time are Shahab and Sampad plans in the contemporary Iran. The first impression that the analysis of genealogy of an elite student gives us is the macro layers that fill the gaps between two formations. The most important factor is the deconstruction of “intelligence” and addition of the sociological concepts to elite students’ training. To this effect a diversity can be noted in social arenas and different dimensions of giftedness in its current formation i.e. Shahab plan. Although more important matter in accordance to genealogy is the analysis of genealogy based matters on non-discursive factors, which indicates that the revolution is not only not the result of development of science in fields of knowledge such as psychology and social science, but also indicates that such an improvement is the result of historical and common events which have occurred in the middle of the path of improvement. Some significant and obvious events which can be mentioned here are brain drain, economic crisis in Iran, change of economic concepts, the inappropriate population density of special instructions for elite students and the reduction of the population of students.
 

کلید واژگان:

Key words: Elite student, genealogy,the contemporary educational system of Iran,non discursive factors,discorsive formation