پرسش‌های متداول

- آیا مقالات دوفصلنامه علوم تربیتی توسط متخصصان ارزیابی می‌شود؟

بله، مجله علوم تربیتی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند. این مجله تابع ضوابط علمی و اخلاقی در ارزیابی و چاپ مقاله می‌باشد.

مجله علوم تربیتی چگونه منتشر می شود؟

مجله علوم تربیتی به صورت دو فصلنامه(در سال دو بار)منتشر می شود.

چگونه می توانم مقاله خود را ارسال کنم.

ارسال الکترونیکی به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش پردازش مقاله، بازبینی و کاهش زمان انتشار می شود. خواهشمند است روی "Submit Manuscript" در روی صفحه اصلی مجله کلیک کنید. این امر سبب شده تا شما مستقیماً به سیستم ارسالی مورد استفاده مجله هدایت شوید.

در خصوص فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات در مجله علوم تربیتی اطلاعات بیشتر ارائه دهید؟

لطفا راهنمای نویسندگان مجله و بخش فرایند پذیرش مقالات "Peer Review Process" را مشاهده نمایید.

زمان فرآیند ارزیابی مقالات چه در چه بازه زمانی است؟

فرایند بررسی حدود 3 تا 6 ماه پس از تایید ارسال ایمیل ارسال کننده طول خواهد کشید.

می خواهم برای مجله مقاله ارسال کنم. چشم انداز مجله برای دریافت مقاله چیست؟

بخش «اهداف و چشم اندازه‌های» مجله در سامانه را مشاهده نمایید. انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از: مقالات پژوهشی کمی و مقالات پژوهشی کیفی

آیا برای چاپ مقاله هزینه‌ای دریافت می‌شود؟
بله، طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، و براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ 1399/4/1 نویسندگان مقالات ملزم هستند بابت هزینه‌های دواری مقالات  مبلغ 1000000 ریال و جهت تصویب نهایی و پذیرش مقاله 3000000 ریال پرداخت نمایند. شماره حساب 4001072703022624 بانک ملی به نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز، شناسه‌‌ی 379072757117000000000000000019 دانشگاه شهید چمران اهواز. (شبا: IR960100004001072703022624)


آیا مجله علوم تربیتی راهنمایی نویسدگان دارد.

بله. لطفا به بخش راهنمای نویسندگان مجله مراجعه کنید.

چگونه می توانم با کارشناس مجله تماس بگیرم

شما می توانید با با این آدرس با کارشناس مجله تماس داشته باشید


education@scu.ac.ir

آیا می‌توانم پس از ارسال تغییرات دیگری در مقاله خود اعمال نمایم؟

بله.ولی قبل از آن حتما با کارشناس مجله تماس بگیرید.و وضعیت مقاله را با کارشناس مجله بررسی کنید.


education@scu.ac.ir