برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 17 (1389)

3و4

از این شماره به بعد ،مجله علوم تربیتی به صورت دو فصل نامه منتشر می شود

دوره 9 (1381)

شماره 2

مجله علوم تربیتی از سال 1374 تا سال 1381 با مجله روانشناسی مشترک بوده و مقالات در مجله ای با نام "مجله علوم تربیتی و روانشناسی" به چاپ رسیده اند

دوره 8 (1380)

شماره 2

مجله علوم تربیتی از سال 1374 تا سال 1381 با مجله روانشناسی مشترک بوده و مقالات در مجله ای با نام "مجله علوم تربیتی و روانشناسی" به چاپ رسیده اند