اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2249
تعداد پذیرش 116
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1920
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1606

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 375816
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 193525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز