اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2422
تعداد پذیرش 164
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 2046
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1722

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 482
تعداد مشاهده مقاله 494935
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 259253
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز