اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2286
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1938
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1623

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 443
تعداد مشاهده مقاله 383918
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 199198
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز