اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2357
تعداد پذیرش 140
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1996
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1675

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 427427
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 222833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز