آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 386
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 277

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 513
تعداد مشاهده مقاله 599956
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 329040
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 232 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 17 %