اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 690
تعداد پذیرش 81

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 484
تعداد مشاهده مقاله 531513
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281305
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 249 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 62 روز