آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 332
تعداد پذیرش 42
تعداد عدم پذیرش 246

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 494
تعداد مشاهده مقاله 565904
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 38 روز
درصد پذیرش 13 %