اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2217
تعداد پذیرش 116
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1892
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1583

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 351156
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 179134
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز