آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 422
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 298

مقالات منتشر شده (از سال 1372)
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 515
تعداد مشاهده مقاله 623802
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 349010
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 46 روز
درصد پذیرش 15 %