نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌، دانشگاه‌ شیراز

2 دانشجوی‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ شیراز

10.22055/edus.2004.16022

چکیده

   هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ از اینترنت‌ در دانشگاههای‌ خلیج‌ فارس‌ و علوم‌ پزشکی‌ بوشهر با توجه‌ به‌ متغیرهائی‌ مانند جنسیت‌، سابقه‌ تدریس‌، درجه‌ و مرتبه‌ علمی‌ می‌باشد. بررسی‌ عوامل‌ مذکور می‌تواند شاخصهائی‌ را در اختیار مدیران‌ دو دانشگاه‌ قرار دهد تا با توجه‌ به‌ آنها ابزار و شرایطی‌ را فراهم‌ نمایند تا از سرمایه‌ گذاریها و تلاشهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در زیر ساختهای‌ اطلاعاتی‌ بهتر استفاده‌ شود. برای‌ انجام‌ این‌ بررسی‌ 4 سؤال‌ که‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ تحقیق‌ را در برداشتند مطرح‌ گردید. برای‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ از روش‌ تحقیق‌ پیمایشی‌ از پرسشنامه‌ استفاده‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ داد که‌ به‌ جز تفاوت‌ موجود در میزان‌ استفاده‌ زنان‌ و مردان‌ عضو هیأت‌ علمی‌ از اینترنت‌ در دانشگاه‌ خلیج‌ فارس‌ در بقیه‌ موارد تفاوتی‌ میان‌ میزان‌ استفاده‌ با توجه‌ به‌ متغیرهای‌ مورد نظر در دو دانشگاه‌ وجود ندارد. نتیجه‌ کلی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ میزان‌ استفاده‌ از اینترنت‌ در هر دو دانشگاه‌ با توجه‌ به‌ مدت‌ زمانی‌ که‌ به‌ این‌ کار اختصاص‌ داده‌ می‌شود و دفعات‌ استفاده‌ پائین‌ است‌ ولی‌ تمایل‌ به‌ افزایش‌ میزان‌ استفاده‌ در میان‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Rate of Internet Use among the Faculty Members of the Persian Gulf University and the University of Medical Sciences of Bushehr

نویسندگان [English]

  • Z. Hiati 1
  • Z. Shariefpour 2

1 Faculty member, Shiraz University

2 Master student of Shiraz University

چکیده [English]This study aims to investigate the rate of internet use among academic staff at the Persian Gulf University and the University of Medical Sciences of Bushehr considering factors such as sex, teaching experience, education and academic ranks. The study of these factors supplies the administrators at both universities with required information to provide suitable conditions and facilities and to make productive investments in information infrastructure. To carry out this study, four research questions covering different aspects of the problem were raised. In order to answer these questions a survey research based on a questionnaire has been conducted. The results show that except for the difference between the rate of the internet use for men and women of academic staff in the Persian Gulf University, there is no significant difference in the rate of the internet use regarding other factors in both universities. This research concludes that the rate of the internet use among academic staff is very low. However, their willingness to increase the use of internet in the near future is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic staff
  • Persian Gulf University
  • University of Medical Sciences of Bushehr
  • internet use
اخوتی‌، مریم‌ (1377). بررسی‌ وضعیت‌ استفاده‌ از شبکه‌ اینترنت‌ توسط‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌- تهران‌ و شهید بهشتی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ درمانی‌ ایران‌.
پوستی‌، شهرزاد (1379). بررسی‌ شناخت‌، استفاده‌ و رضایت‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ از خدمات‌ رایانه‌ای‌ موجود در کتابخانه‌ مرکزی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ شیراز.
ستوده‌، هاجر (1377). ارزیابی‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ الکترونیکی‌ با تأکید بر دیسکهای‌ نوری‌ و شبکه‌ اینترنت‌ در میان‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شیراز و علوم‌ پزشکی‌ شیراز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ شیراز.
سلاجقه‌، مژده‌ (1377). بررسی‌ نگرش‌ کاربران‌ مرکز اینترنت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شیراز در مورد شبکه‌ اینترنت‌ و دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ از طریق‌ آن‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ شیراز.
عبداللهی‌، مرضیه‌ (1380). بررسی‌ علل‌ گرایش‌ به‌ اینترنت‌ در دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شیراز به‌ منظور متناسب‌ کردن‌ امکانات‌ با نیاز مراجعین‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌ اهواز.
وکیلی‌ مفرد، حسین‌ (   ). بررسی‌ وضعیت‌ استفاده‌ متخصصان‌ قلب‌ و عروق‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ ایران‌، تهران‌ و شهید بهشتی‌ از تکنولوژی‌ اطلاعات‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ تهران‌
یاری‌ زنگنه‌، مرضیه‌ (1381). بررسی‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ و رفتار اطلاع‌یابی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ خلیج‌ فارس‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌ اهواز.
 
Arabshahi, Payman (1996). The Internet in Iran: a survey available via http;!www.sums.ac.ir!Internetiran.html.
Bane, Adele and 0. Milheim (1995). “Internet insights: how academics use the Internet’. computer in Libraries, 15(2): 32-37.
Liebsher, Peter, Eileen G.Abels, and Daniel W.Denman. 1996. “Factors that influence the use of electronic networks by science and engineering faculty at small institutioins”. Journal of the American Society for Information Science, 47(2): 146-158.
Meadows, A.J., A. Bukhari. 1992. “The Use of information technology by scientists in British and Saudi Arabian universities: a comparative study”. Journal of Information Science, 18(5): 409-415.
Rezaei, Sharifabadi, Saeed. 1997). Scientific communication among academic Psychologists: effects of the Internet. Ph.D. dissertation, The University of New South Wales. Australia.