لزوم توجه نویسندگان به تنظیم چکیده تفصیلی

طبق شرایط جدید مجله علوم تربیتی، نویسندگان گرامی می بایست در تنظیم چکیده تفصیلی دقت لازم را داشته باشند. نمونه چکیده در بخش راهنمای نویسندگان قرار داده شده است