دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مطالعه‌ی کیفیت مهارت نوشتن دانش‌آموزان ابتدایی: یک مطالعه‌ی ارزیابانه

حشمت اله نظری؛ ابراهیم طلایی؛ جواد حاتمی؛ محسن ایمانی نائینی؛ عبدالزهرا تیماس

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38746.3282

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کیفیت مهارت نوشتن دانش‌آموزان ابتدایی انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ارزیابانه، دانش‌آموزان پسر دوره‌ی دوم دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399، و نمونه مورد مطالعه، شامل سه کلاس (دو کلاس 35 نفری+یک کلاس 27 نفری) و در کل برابر با 97 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه‌ای (مورد: مدارس منطقه رضویه مشهد)

قاسم امینی کهریزسنگی؛ رضوان حسین قلی زاده

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39135.3301

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه­ای مدارس منطقه رضویه شهر مشهد به تفکیک مقطع تحصیلی مدارس (ابتدایی و متوسطه)، جنسیت مدیر مدرسه (مرد و زن)، بافت مدرسه (روستایی و شهری) تخصص و تجربه مدیران می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه، ...  بیشتر

اثر رهبری زهرآگین مدیران بر ایجاد ترومای سازمانی با میانجی‌گری فرسودگی عاطفی دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان

اسماعیل رحمانی؛ سیروس قنبری

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39374.3313

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر رهبری زهرآگین مدیران بر ترومای سازمانی با میانجی‌گری فرسودگی عاطفی دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان در سال 1399 به تعداد 16750 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 407 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل رسالت های تحصیلات تکمیلی

فاطمه ورداسبی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/edus.2023.40317.3349

چکیده
  نناهمگونی جمعیت دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تنوع انگیزه­های آن­ها و دوره­های متنوعی که توسط دانشگاه­ها ارائه می­شوند، نیاز به فهم علت وجودی تحصیلات تکمیلی را برای تضمین کیفیت و موفقیت این دوره­ها افزایش می­دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل رسالت­های تحصیلات تکمیلی انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر عدالت آموزشی و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مهدی محمودی؛ مریم محمودی؛ سیدعلی قریشی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22055/edus.2023.41039.3372

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی « شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر عدالت آموزشی و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه علوم پزشکی اهواز» می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 می‌باشد ،که براساس آخرین آمار تعداد آنان6580 نفر است. برای تعیین تعداد حجم نمونه ...  بیشتر

ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی

شمس‌الدین خزلی؛ مهشید ایزدی؛ مهدی دوایی؛ فهیمه انصاریان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22055/edus.2023.41952.3394

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی انجام پذیرفت.. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی، و از نظر گردآوری داده‌ها، روش پژوهش آمیخته است. از نظر نحوه اجراء، تلاش محقق بر استفاده از روش داده بنیاد (مصاحبه با خبرگان) و استفاده از روش توصیفی پیمایشی است که در دو مرحله کیفی و کمّی به گردآوری داده‌های ...  بیشتر

تحلیل کانونی یادگیری مادام العمر با توسعه حرفه ای معلمان

ندا جبروتی؛ روح اله باقری مجد

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22055/edus.2022.42154.3399

چکیده
  یادگیری مادام‌العمر به عنوان مهمترین عامل توانمندساز در جامعه اطلاعاتی در جهت حفظ و توسعه شایستگی معلمان، برای ساختن آینده پایدار جامعه نقش دارد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل کانونی یادگیری مادام‌العمر با توسعه حرفه‌ای معلمان شهرستان سرخس بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است که در جامعه معلمان متوسطه شهرستان سرخس با نمونه 260 نفری بر اساس ...  بیشتر

عقلانیّت اخلاقی از منظر نواندیشی دینی معاصر: درآمدی انتقادی بر مبانیِ آراءِ اخلاقی ـ تربیتیِ ابوالقاسم فنایی

ماه‌منیر ایران‌پور؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ بابک شمشیری؛ محمدجعفر امیرمحلاتی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42587.3413

چکیده
  دیدگاه‌های بنیادین اخلاقی به‌لحاظ تأثیر کلان در اتّخاذ رویکردهایِ اخلاقی‌ـ‌تربیتی، اهمیّت بسزایی دارند. این دیدگاه‌ها، مسائل یا موضوعاتِ بحثِ فلسفۀ اخلاق‌اند و به‌دلیل اهمیّت و تأثیرگذاری فراگیر رویکردهایِ اخلاقی‌ـ‌تربیتی، توجّه به آنها ضروری‌است. اما رویکردهای مطرح در فلسفۀ اخلاق نیز مبتنی بر دیدگاه‌های هستی‌شناسانه ...  بیشتر

انسان دانشگاهی و بردگی اکادمیک

شقایق نیک نشان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42632.3417

چکیده
  برده‌داری در معنی عام به معنای آن است که فرد یا گروهی از انسان‌ها، مایملک فرد، افراد یا گروه‌هایی از انسان‌ها قرار می‌گیرند. بیش از یک قرن است که جهان با این شقّ از مالکیت به مبارزه برخاسته است؛ این نوشتار در صدد است با بازشناسی عمیق‌تر مفهوم بردگی و برده‌داری نشان دهد که نه‌تنها این شکل از مالکیت پایان نیافته؛ بلکه در اشکال پیچیده‌تر ...  بیشتر

طراحی مدلی برای توسعه فرهنگ پژوهش سازمانی در آموزش و پرورش (مورد مطالعه: معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز)

پروین رزمجوئی؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42657.3419

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای توسعه فرهنگ پژوهش سازمانی در میان معلمان دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی متوالی در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از پژوهشگران و صاحب‌نظران که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شده بودند، ابعاد و مؤلفه‌های ...  بیشتر

تحلیلی بر فرهنگ خودمُحِق‌پندار و چالش‌های فراروی آموزش فرهنگِ دگرپذیری: از تمامیت‌خواهی ایدئولوژیک تا تعاملات تأملی

مسعود خنجرخانی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42996.3434

چکیده
  موضوع این پژوهش پرداختن به مساله تعدیل خودمحق پنداری با آموزش فرهنگ دگرپذیری است، که از تمامیت خواهی ایدئولوژیک تا تعاملات تأملی متغیر است. روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی به منزله نوعی از پژوهش‌های کیفی است. بعد از بررسی مبانی نظری و تبیین ایدئولوژی با محوریت اندیشه ونک دایک، امکان و چگونگی تأثیر ایدوئولوژی در شکل‌گیری فرهنگ خود محق‌پندار ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر توجه انتخابی، ادراک فضایی و استدلال ریاضی در کودکان مبتلا به نقص‌توجه/بیش‌فعالی دوره ابتدایی

زهرا یوحنایی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیروس عالیپور؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 235-258

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43706.3454

چکیده
  از آنجا که عملکرد تحصیلی کودکان دچار اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی در زمینه ریاضی و حیطه‌های مربوط به ریاضی تحت تأثیر اختلال ایشان قرار می‌گیرد و امروزه روش آموزشی خودتنظیمی برای رفع مشکلات این کودکان تجویز می‌شود، لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر توجه انتخابی، ادراک فضایی و استدلال ریاضی در کودکان مبتلا به ...  بیشتر