دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط شهر اهواز

حدیث جلیلیان؛ یداله مهرعلی زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33526.3036

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان در شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط شهر اهواز انجام شد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد، پس از مصاحبه حضوری با 11 تن از مدیران و کارکنان شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی شماره یک اهواز، به اشباع نظری رسید و در ادامه برای اطمینان بیشتر ...  بیشتر

از دبیرستان تا عرصه‌ی درمان در کلاس‌های معکوس: بررسی کاربست‌پذیری آموزش محتوا-محور مهارت خوانداری در تلفیق با بازی برای یادگیری مادام‌العمر علوم

سعید خزایی؛ امیر مشهدی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37095.3213

چکیده
  این پژوهش طولی با استفاده از طرح تبینی متوالی و اقتباس آموزش تجمیعی در قالب نظریه‌ی شناختی-اجتماعی از سال‌های تحصیلی 1398 تا 1400 به ‌بررسی کاربردپذیری کلاس‌های معکوس محتوا-محور به زبان انگلیسی در یادگیری مادام‌العمر علوم دبیرستانی و دانشگاهی پرداخت. با کاربرد طرح آزمایش‌ها، 721 دانش‌آموز دختر و پسر فارسی و غیرفارسی زبان مشغول به ...  بیشتر

ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصربرنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در آموزش عالی

پروین روشن قیاس؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32824.2998

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر و مؤلفه‌های برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان در راستای یادگیری مادام‌العمر و بررسی اعتبار مقیاس تدوین شده در این زمینه انجام شده‌است. روش مورد استفاده طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. پس از گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی، به منظور اعتبارسنجی یافته‌های کیفی، بر مبنای نتایج به دست آمده ابزار کمی تدوین ...  بیشتر

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعییین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای آن

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35606.3137

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش‌ها و نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری بود. برای این منظور از روش پدیدارنگاری استفاده شد. روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند و با فن گوله برفی برای صاحب نظران و برای معلمان هدفمند از نوع در دسترس بود که تعداد مشارکت کنندگان با توجه به اشباع داده‌ها ...  بیشتر

مطالعه پیشران‌های بهبود عملکرد مدیران مدارس

بهمن نریمانی؛ حسین مهرداد؛ راضیه جلیلی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36882.3200

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی، انجام شد. این پژوهش بر اساس رویکرد آمیخته و با استفاده از هر دو روش کیفی و کمی در سال ۱۳۹۹ انجام شد. در بخش کیفی از روش پژوهش داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور ...  بیشتر

شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان ها

مسعود فقیهی؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35425.3126

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان های استان هرمزگان ‏انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده ‏است. به همین منظور تعداد 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر مطلع نسبت به موضوع ‏با راهبرد نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری انتخاب شدند و به صورت ...  بیشتر

شناسایی و تبیین بایسته های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، متناسب با ویژگی‌های دانشجویان دوره ‏کارشناسی امروز

احمد ابراهیمی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36392.3180

چکیده
  ‏پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین بایسته‌های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، متناسب ‏با ‏ویژگی‌های دانشجویان دوره ‏کارشناسی امروز انجام شد. طرح پژوهش، آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، از شیوه توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ابزار بخش کمی پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعه کیفی پدیده بی‌صداقتی تحصیلی در دانشجویان

زهرا اکبری خودلان؛ مهدی رحیمی؛ محسن شاکری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22055/edus.2021.34596.3109

چکیده
  چکیدهبی‌صداقتی تحصیلی یکی از مسائلی است که امروزه گریبان‌گیر نظام آموزشی شده است. بدیهی است که ادامه این روند، اعتبار عملکرد نظام دانشگاهی را به چالش خواهد کشاند و اثرات درازمدت آن، نه‌تنها خود فرد بلکه کل جامعه را در برمی‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیده بی‌صداقتی تحصیلی در دانشجویان بود. رویکرد تحقیق با توجه به ماهیت موضوع ...  بیشتر

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه نسل سوم در نظام آموزش عالی از دور؛ مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

محمد مشکی حسن آباد؛ محمود اکرامی؛ احمد کریمی دشتکی؛ حسین حافظی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22055/edus.2021.34889.3107

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی دانشگاه نسل سوم در نظام آموزش عالی از دور با مورد مطالعه قرار دادن دانشگاه پیام نور به عنوان بستر مطالعاتی انجام گردید. روش پژوهش کیفی و برمبنای نظریه داده بنیاد انتخاب گردید. جامعه مشارکت کنندگان در پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تأسیس دانشگاه تهران تاکنون

منیره سهرابی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ حسن حضرتی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 185-206

https://doi.org/10.22055/edu.2020.25038.2468

چکیده
  بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تجدیدنظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام‌های تربیتی هر کشور، باید در پرتو بررسی پیشینه‌ی تاریخی تحولات آموزشی و تحلیل وضعیت کنونی نظام‌ آموزشی صورت پذیرد؛ تا با دیدی باز و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیت‌های فرهنگی و علمی و شکل‌گیری ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی

مریم طالبیان درزی؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 208-228

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33681.3048

چکیده
  امروزه ‌که سیاست بازنگری و اصلاح برنامه درسی به دانشگاه‌ها تفویض شده فرصتی مناسب برای ایجاد تمایل بیشتر بین ذی‌نفعان نظام آموزش عالی مهارتی شده تا با ایجاد تعامل بین آن‌ها، در راستای نقش اجتماعی آموزش عالی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی راهبردهای لازم برای بهبود فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی مطلوب اتخاذ و اجرا گردد. هدف از پژوهش حاضر ...  بیشتر

جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

سیدمهدی حسینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 229-252

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36140.3170

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی ایران بود. این پژوهش از نوع توصیفی و شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا به شیوه آنتروپی شانون بود. واحد تحلیل محتوا؛ متون، تصاویر و فعالیت‌‌های کتاب‌های درسی بود. جامعه آماری پژوهش 41 جلد کتاب درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 400-1399 بود که 24 جلد به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر