دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
برسی رابطه ی متغیر های پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگانه شهر اهواز

حسین شکر کن؛ حمید افسردیر؛ غلام رضا خلیلی؛ طاهره فاضلی نیا؛ فاطمه آروین فر

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16194

چکیده
  به منظور بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD دو تحقیق روی دو نمونه تصادفی از آزادگان شهر اهواز در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ با فاصله زمانی سه سال انجام گرفت. نمونه تحقیق اول متشکل از ۸۴ نفر و نمونه تحقیق دوم مرکب از ۷۲ نفر آزاده بود. در تحقیق اول دو هدف دنبال شد. از یک سو، تعیین ضرایب همبستگی ساده و چندگانه ...  بیشتر

اختلال هراس از مدرسه

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، صفحه 46-68

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16195

چکیده
  ر جریان رشد، کودکان انواع گوناگون و طیف گسترده‌ای از ترس ها را نشان می دهند، که گاه از آن چنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره آنان را بسیار دشوار یا مختل می سازند. این ترس های غیرمنطقی هراس نامیده می شوند. یکی از انواع هراس های دوران کودکی، هراس از مدرسه است که با امتناع کودک از رفتن به مدرسه همراه می باشد. از آنجایی که هراس از مدرسه ...  بیشتر

مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز

محمد رضا آهنکوب نژاد؛ حسین شکرکن؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16196

چکیده
  در این تحقیق تلاش به عمل آمد تا تفاوت بین سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ابتدایی شهرستان اهواز به تفکیک که متغیرهای جنسیت (پسر- دختر) و مدت زمان پس از جهش (یکسال-دو سال) معلوم گردد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که از نظر سازگاری عاطفی و اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین دانش آموزان جهشی و غیر جهشی وجود ندارد. جهت آزمودن ...  بیشتر

مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا

غلامرضا خجسته مهر

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، صفحه 90-106

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16197

چکیده
  در پژوهش حاضر این پرسش اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است که آیا بین نوجوانان بینا و نابینا از لحاظ سازش های شخصی و اجتماعی تفاوت وجود دارد؟  دانش‌آموزان بینا انتخاب شده و بر حسب سن، سطح تحصیلات و موقعیت اقتصادی و اجتماعی جور شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه از فرم ۱۶-۹ ساله آزمون شخصیتی کالیفرنیا ...  بیشتر