دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 1 (1373)
تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی انان از عملکرد درس علوم و پیش بینی انان از موفقیت اینده دانش اموزان پایه دوم راهنمایی اهواز

حسین شکرکن؛ محمد علی پیرنیا

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 3-23

چکیده
  در پژوهش حاضر اثر انتظارات معلمان بر ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیش‌بینی آنان از موفقیت آینده دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک امتحان تشریحی و یک امتحان چند گزینه‌ای به عنوان عملکرد استفاده شد. پیش‌بینی معلمان از موفقیت آینده دانش‌آموزان نیز به دست آمد. ...  بیشتر

اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 24-50

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16163

چکیده
  این نوشتار پژوهشی را گزارش می دهد که به ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش الگوی شخصیتی- رفتاری تیپ A به وسیله روش آماری تحلیل عوامل پرداخته است. ۱۴۹ دانشجوی دختر و ۱۷۹ دانشجوی پسر دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز در این تحقیق شرکت نمودند. در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روانشناسی تعداد ۸۴ ماده برای سنجش ویژگی ...  بیشتر

استانداردهای کمی برای کتابخانه های عمومی با نگاهی به کتابخانه های عمومی استان

محمد حسین دیانی؛ کبری سقاء پیرمرد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 51-77

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16164

چکیده
  ابتدا موجه بودن درجه بندی کتابخانه‌های عمومی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ۹ معیار: ساعات کار، مساحت کل بنا، مساحت زیربنا، تعداد کتب، تعداد افزایش سالانه کتب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه ها و تعداد صندلی ها مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کتابخانه های عمومی خوزستان بر اساس همین درجه بندی مشخص شده است. وجود ...  بیشتر

بحثی پیرامون گذشته و آینده برنامه های راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ایران

یوسفعلی عطاری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16165

چکیده
  یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند نقش مهم و سازنده‌ای در پیشگیری و حتی حل مشکلات انسان در مراحل رشد در ابعاد گوناگون ایفا کند، راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش و بالطبع آن در جامعه است. راهنمایی عبارت از جریان یاری کردن به فرد است تا خود و جهان خارج از خود را بشناسد. در این فرایند مهمترین هدف راهنمایی، ارائه اطلاعات مفید و سازنده ...  بیشتر

بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 93-113

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16166

چکیده
  جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش هاو تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی دیگر ...  بیشتر

میزان مقیاس رفتار سازشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی

منیجه شهنی ییلاق

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 114-131

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16167

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش میزان سازی مقیاس رفتار سازشی، ساخته لمبرت و دیگران، در اهواز است. مقیاس اصلی شامل دو بخش است، لیکن از آنجا که سوالات بخش دوم آن به فرهنگ ایرانی نزدیک بود فقط این بخش میزان سازی شد. پس از ترجمه و ویرایش ماده‌های مقیاس، مرحله تهیه و تنظیم پرسشنامه جهت اصلاح آزمون، یعنی تغییر یا حذف ماده های مبهم و دو پهلو، متناسب ...  بیشتر

نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن

حسین سپاسی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، صفحه 132-146

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16168

چکیده
  نظریه کلاسیک آزمون سال هاست که به عنوان یک نظریه منسجم مورد استفاده متخصصان آزمون سازی قرار گرفته است. اگرچه هنوز بسیاری از آزمون‌های تربیتی و روانی بر اساس مفروضه های این نظریه ساخته می‌شوند، ولی در سال‌های اخیر روانسنجان به این نتیجه رسیده اند که نظریه کلاسیک که آزمون دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ساختن این آزمون‌ها ...  بیشتر