دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌

مرتضی‌ امیدیان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16128

چکیده
     در تحقیق‌ حاضر تأثیر الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ آزمون‌ دو فرضیه‌ مبادرت‌ گردید. این‌ فرضیه‌ها عبارتند از: 1. مشاهده الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ موجب‌ بهبود عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ می‌شود. 2. مشاهده سه‌ الگوی‌ فعّال‌ ...  بیشتر

برنامه‌ قصد شده‌ " و " برنامه‌ کسب‌ شده‌ علوم‌ " در دوره‌ راهنمایی‌ بر اساس‌ یافته‌ های‌ سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم ‌ TIMSS

علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 13-37

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16129

چکیده
     سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم‌ Third International Mathematics and Science  Study (TIMSS) بزرگترین‌ و مهمترین‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ توسط‌ انجمن‌ بین‌ المللی‌ ارزشیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ International Association for the Evaluation of  Educational Achievement  انجام‌ گرفته‌ است‌. مطالعه‌ در سه‌ جمعیت‌ 9 ساله‌ ، 13 ساله‌ ...  بیشتر

نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌

حسین‌ سپاسی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 38-60

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16130

چکیده
       دراین‌مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا نظریه‌ جدید آزمون‌ سازی‌ موسوم‌ به‌ نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌  (Item Response Theory) مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. این‌ نظریه‌ عمدتا" به‌ دلیل‌ اشکالاتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ که‌ روانسنجان‌ جدید به‌ نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌، مطرح‌ کرده‌اند. این‌ نظریه‌ نمره‌ کل‌ آزمون‌ را برای‌ تفسیر ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز

عباس‌ ابوالقاسمی؛ عزیزه‌ اسدی‌ مقدم‌؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16131

چکیده
  هدف‌ اصلی‌ از تحقیق‌ حاضر، ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ به‌ وسیله‌ تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ بود. 581 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌ سوم‌ 12 مدرسه‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز، یک‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌ 93 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ اضطراب‌ امتحان‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ ...  بیشتر

هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه شهر آباده‌

علی‌ دلاور؛ جواد یارعلی‌

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16133

چکیده
  هدف‌ پژوهش‌ حاضر هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر آباده‌ بوده‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، 800 دانش‌آموز از جامعه مزبور با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ نظامدار(Systematic Sampling) انتخاب‌ شد و به‌ آزمونهای ‌ D.70، انگیزه‌ پیشرفت‌ گیزلی‌، ریون‌ (فرم‌ میانی‌) و آزمون‌ حافظه‌ آندره‌ری‌ (کارت‌A) پاسخ‌ دادند. آزمون‌ ...  بیشتر

ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد

یوری و .کارپف و جان د . دیرانسفورد(نویسنده)؛ محمد علی موسوی(مترجم )

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16550

چکیده
  پیروان‌ ویگوتسکی‌، آموزه‌ای‌ از دو نوع‌ یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ را پرورش‌ داده‌اند. یادگیری‌ تجربی‌ بر فرآیند مقایسه تعدادی‌ از اشیاء مختلف‌، تشخیص‌ خصوصیتهای‌ مشترک‌ قابل‌ مشاهده آنها، و بر اساس‌ آن‌، صورتبندی‌ مفهومی‌ کلی‌ درباره‌ این‌ دسته‌ از اشیاء مبتنی‌ است‌. این‌ نوع‌ یادگیری‌ خصیصه‌ نوعی‌ کودکان‌ پیش‌دبستانی‌ ...  بیشتر