دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز

حسین‌ شکرکن؛ محمدرضا آهنکوب‌نژاد؛ شهنی‌ ییلاق شهنی‌ ییلاق

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16143

چکیده
  < p class="a0" dir="RTL">در تحقیق‌ حاضرتلاش‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا تفاوت‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز به‌تفکیک‌ جنسیت‌ (پسر - دختر) و مدت‌ زمان‌ پس‌از جهش‌ (یکسال‌ - دوسال‌)معلوم‌ گردد. فرضیه‌ اصلی‌ تحقیق‌ این‌ بود که‌ از نظر عملکرد تحصیلی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ ...  بیشتر

تحلیلی‌ بر مفهوم‌ "دانشگاه‌ اسلامی‌" بحثی‌ در فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلامی‌

مسعود صفائی‌ مقدم‌

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16144

چکیده
  < p class="a" dir="RTL">   فلاسفه‌ تحلیلی‌ تنها کار، یا کار اصلی‌ فلسفه‌ را تحلیل‌ زبان‌ و مفاهیم‌ می‌دانند. ضمن‌ خودداری‌ از تحدید فعالیت‌ فلسفه‌ به‌ تحلیل‌ زبان‌، یکی‌ از وظایف‌ اساسی‌ فلسفه‌ را تحلیل‌ زبان‌ و مفاهیم‌ دانسته‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از جمله‌ وظایف‌ فلاسفه‌ تعلیم‌ وتربیت‌ را تحلیل‌ مفاهیم‌ و نهادهای‌ تعلیمی‌ ...  بیشتر

رابطه‌ برخی‌ عوامل‌ جمعیت‌ شناختی‌ با خشونت‌ مردان‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود در شهرستان‌ اهواز

منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 39-63

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16145

چکیده
  < p class="a" dir="RTL">   این‌ مقاله‌ در پی‌ یافتن‌ رابطه بین‌ برخی‌ عوامل‌ جمعیت‌ شناختی‌ و ابراز خشونت‌ مردها نسبت‌ به‌ همسران‌ خود می‌باشد و با استفاده‌ از جدیدترین‌ یافته‌ ها عوامل‌ مؤثر در بروز این‌ مشکل‌ اجتماعی‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. در این‌ پژوهش‌ فرضیه‌ هایی‌ در زمینه ارتباط‌ عوامل‌ مختلف‌ (مانند سن‌، ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

عبدالزهرا نعامی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 64-81

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16146

چکیده
     تحقیق‌ حاضر تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ را در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در درس‌ ریاضی‌ یک‌ نمونه‌ 288 نفری‌ از دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ باوضعیتهای‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرفه‌، نیمه‌مرفه‌ و غیرمرفه‌ در شهر اهواز مورد بررسی‌ قرار داده‌ ...  بیشتر

مقایسه عملکرد دانش آموز دختر و پسر 6 تا8 سال دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌

غلامرضا رجبی‌

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 82-104

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16147

چکیده
     هدف‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ عملکرد دانش‌آموزان‌ دختر و پسر 6 تا 8 ساله‌ دبستانهای‌ بوشهر در آزمون‌ بندرگشتالت‌ به‌ عنوان‌ یک‌ آزمون‌ رسشی‌ و رشدی‌ بوده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌ 589 آزمودنی‌ (398 پسر و 191 دختر) در سنین‌ 6،7 و 8 پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبستانهای‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ بوشهر به‌ صورت‌ تصادفی‌ برگزیده‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌ والدین‌ و جایگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌

مسعود برومند نسب؛ حسین‌ شکرکن‌؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16148

چکیده
  جایگاه‌ مهار به‌ عنوان‌ خصیصه‌ای‌ شخصیتی‌ به‌ این‌ امراشاره‌ دارد که‌ هر فرد مجموعه‌ای‌ از باورها و انتظارات‌ دارد، مبنی‌ براینکه‌ افراد یا عواملی‌ هستند که‌ پاداشها و تنبیه‌هارا در زندگی‌ وی‌ در اختیار دارند . در این‌ خصوص‌، برخی‌ افراد جهت‌ گیری‌ درونی‌ دارند، و معتقدند که‌ تبحر، سخت‌ کوشی‌، احتیاط‌ و رفتار مسئولیت‌ ...  بیشتر

چگونه‌ استناد کنیم‌؟

عبد الحسین فرج پهلو,( مترجم )

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 127-141

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16551

چکیده
  هرچند در دستنامه انجمن‌ زبانهای‌ مدرن‌ و دستنامه‌های‌ سایر سبکها توضیحات‌ دقیق‌ بسیاری‌ در مورد "چگونگی‌"استناد کردن‌ وجود دارد، اما دستورالعمل‌ روشنی‌ برای‌ اینکه‌"چه‌ موقع‌" به‌ متنی‌ استناد کنیم‌ دیده‌ نمی‌شود. اکثر نشریات‌ دستورالعملهای‌ لازم‌ را برای‌ مؤلفین‌ تهیه‌ کرده‌اند،اما در مورد زمان‌ استناد کردن‌ ...  بیشتر

نقدی‌ بر کتاب‌: پیش‌ نویس‌ استانداردهای‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ ایران‌ تهران‌: کتابخانه‌ ملّی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

مرتضی‌ کوکبی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1376، صفحه 142-145

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16150

چکیده
         استانداردهای‌ کتابخانه‌ای‌ از جمله‌ سودمندترین‌ ابزارهایی‌ هستند که‌ در امر ارزیابی‌ خدمات‌ کتابخانه‌ها به‌ کار می‌آیند. با وجود استانداردها، می‌توان‌ میزان‌ موفقیّت‌ یک‌ کتابخانه‌ را در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌، و نیز، خدمات‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ کتابخانه‌ را ارزیابی‌ کرد. این‌ ...  بیشتر