دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز

فهیمه‌ ثابتی؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16065

چکیده
     این‌ پژوهش‌ آزمایشی‌ میدانی‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ در اهواز انجام‌ شده‌ است‌. حجم‌ نمونه‌ اولیه‌ 950 دانش‌ آموز است‌ که‌ به‌ طور تصادفی‌ از مدارس‌ پسرانه‌ نواحی‌ چهار گانه‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهرستان‌ اهواز ...  بیشتر

بررسی‌ روائی‌- پایائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ در گروهی‌ از کودکان‌ دبستانی‌ شیراز

سیما شهیم

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16066

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ مطالعه‌ روائی‌ و پایائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ در ایران‌ بود. این‌ مقیاس‌ توسط‌ گرشام‌ و الیوت‌ تهیه‌ شده‌ و دارای‌ سه‌ فرم‌ ویژه‌ والدین‌، معلمان‌ و دانش‌آموزان‌ است‌. نمونه‌ این‌ پژوهش‌ 304 دختر و پسر 6 تا 12 ساله‌ بودند، به‌ منظور این‌ بررسی‌ معلمان‌ این‌ کودکان‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

کیانوش‌ محمدی‌ روزبهانی‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ حسین‌ شکرکن

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16067

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز در سال‌ تحصیلی‌ 78-1377 بررسی‌ گردید. در این‌ تحقیق‌، نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ و هویت‌یابی‌ متغیر ملاک‌ می‌باشند. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 141 دختر و 138 پسر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ ...  بیشتر

ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ روانشناختی‌ کلاس‌ و رابطه آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنان‌

سیدداود حسینی‌نسب‌؛ فرزانه‌ میکائیلی‌ منیع

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16068

چکیده
  هدف‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ کلاس‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، اضطراب‌ و انگیزش‌ درونی‌ آنها بود. به‌ منظور بررسی‌ این‌ موضوع‌ 5 فرضیه‌ طرح‌ و 12 کلاس‌ دخترانه‌ و 12 کلاس‌ پسرانه‌ از پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ به‌ عنوان‌ نمونه پژوهش‌ انتخاب‌ گردید (612N=). نمونه‌ پژوهش‌ به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ شد ...  بیشتر

فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ نوین‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌

عبدالحسین‌ فرج‌پهلو

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16069

چکیده
     این‌ مقاله‌ کوششی‌ است‌ برای‌ ترسیم‌ تصویری‌ نسبتاً کلّی‌ اما تحلیلی‌، از فن‌آوری‌ اطلاعات‌، و مفاهیم‌ مربوط‌ به‌ آن‌، و نیز بررسی‌ اثرات‌ فن‌آوریهای‌ نوین‌، به‌ ویژه‌ کامپیوتر و امکانات‌ پیشرفته ارتباطی‌، برخدمات‌ کتابخانه‌ ها ومراکز اطلاعاتی‌. دراین‌ باره‌، تأثیر فن‌آوریهای‌ جدید بر مجموعه کتابخانه‌، ...  بیشتر

انگیزه‌های‌ سیاسی‌ پنهان‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بین‌المللی

یدا... کاظمی‌؛ عبدالرزاق‌ حیاتی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1377، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16070

چکیده
  . در چارچوب‌ مبحث‌ اسلامی‌ کردن‌ معرفت‌، ظاهراً به‌ زبان‌ که‌ در واقع‌ عامل‌ عمده تعیّن‌ دانش‌ نوین‌ است‌، چندان‌ توجهی‌ نشده‌ است‌. دلیل‌ این‌ بی‌توجهی‌ شاید این‌ باشد که‌ اغلب‌، زبان‌ را وسیله خنثایی‌ می‌پندارند که‌ دانش‌ را در جریان‌ انتقال‌ تحت‌ تأثیر قرار نمی‌دهد. با این‌ حال‌، مسلمانان‌ اندکی‌ پس‌ از دوران‌ ...  بیشتر