دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فرضیه‌ در تاریخچه‌ پژوهش‌ علمی‌ و مشکلات‌ فرضیه‌ آزمایی‌ در علوم‌ تربیتی‌ و رفتاری‌

محمدجعفر پاک‌سرشت‌

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16081

چکیده
     در تاریخچه‌ آموزش‌ عالی‌ کشور ما، دهه 1370 شاهد توسعه‌ پژوهشهای‌ علمی‌ در اکثر زمینه‌ها و از جمله‌ علوم‌ تربیتی‌ و رفتاری‌ بوده‌ است‌. در پژوهشهای‌ تربیتی‌ - رفتاری‌ که‌ در کشور ما عمدتاً جنبه‌ توصیفی‌، میدانی‌ و نیمه‌ آزمایشی‌ دارند، فرضیه‌ آزمائی‌ که‌ معمولاً با بهره‌گیری‌ از آزمونهای‌ معنی‌داری‌ آماری‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ در کاهش‌ اختلال‌ نقص‌ توّجه‌- بیش‌ فعالی‌ کودکان‌ پسر دبستانی‌ پایه‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ شهر شیراز

حبیب‌ هادیانفرد؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16082

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور مقایسه‌ اثربخشی‌ سه‌ روش‌ روان‌ درمانی‌ تعلیم‌ خودآموزی‌ کلامی‌ به‌ کودکان‌، تعلیم‌ رفتار درمانی‌ و خودآموزی‌ کلامی‌ به‌ مادران‌ کودکان‌، در کاهش‌ بی‌توجهی‌ و تکانشوری‌ کودکان‌ مبتلا به‌ اختلال‌ نقص‌ توجه‌ -بیش‌ فعالی‌ انجام‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ مورد مطالعه‌، مشتمل‌ بر ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16083

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ همه‌ گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه آن‌ با خود کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار درونی‌ با توجه‌ به‌ کنترل‌ متغیر هوش‌ در دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز می‌باشد. نمونه مربوط‌ به‌ همه‌ گیرشناسی‌ 3109 دانش‌آموز پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز بود که‌ با روش‌ تصادفی‌ ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌

شهین‌ زاهدی‌فر؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 73-102

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16084

چکیده
     اهداف‌ این‌ پژوهش‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ متناسب‌ با ویژگیهای‌ فرهنگی‌- اجتماعی‌ جامعه‌ بوده‌ و سپس‌ بررسی‌ 4 فرضیه‌ اصلی‌ زیر بوده‌ است‌: 1. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و نمره‌های‌ افسردگی‌ این‌ دانشجویان‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد. ...  بیشتر

رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌

جمال‌ حقیقی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ تاج‌محّمد زندی‌ دره‌غریبی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16085

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پایه دوم‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ایذه‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، 311 دانش‌آموز (156 پسر و 155 دختر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ از جامعه آماری‌ مورد نظر برگزیده‌ شدند، به‌ عنوان‌ ...  بیشتر

استفاده‌ از روشهای‌ کمی‌ در تعیین‌ وزن‌ سؤالات‌ پرسشنامه‌ ارزیابی‌ اساتید

رضا افتخاری‌

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16086

چکیده
  ارزیابی‌ در معنای‌ غیررسمی‌ آن‌ چیز جدیدی‌ نیست‌. بشر به‌ منظور اطلاع‌ از نتایج‌ عملکرد خود، همواره‌ ارزیابی‌ را نیز در پیشبرد امور مدنظر قرار داده‌ است‌. امروزه‌ ارزیابی‌ به‌ صورت‌ پرسشنامه‌ای[1] روش‌ علمی‌ محسوب‌ شده‌ که‌ با استفاده‌ از تکنیکهای‌ آماری‌ در عمل‌ مفید و مؤثر واقع‌ می‌شود. پرسشنامه‌ها حاوی‌ سؤالات‌ ...  بیشتر

بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ عاطفی‌، رفتاری‌، خانوادگی‌ و شخصیتی‌ مراجعه‌ کنندگان‌ به‌ مرکز مشاوره‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌ لرستان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 79-1378

محمدعلی‌ سپهوندی‌

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، صفحه 141-150

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16087

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ بررسی‌ خصوصیات‌ فردی‌، خانوادگی‌، رفتاری‌ و شخصیتی‌ دانشجویان‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز مشاوره‌ دانشگاه‌ لرستان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 79 - 1378 بوده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ از تمام‌ دانشجویانی‌ که‌ در سال‌ تحصیلی‌ 79 - 1378 به‌ مرکز مشاوره‌ مراجعه‌ نموده‌اند، تشکیل‌ شده‌ است‌. نمونه‌ آماری‌ برابر ...  بیشتر