دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌

حسین‌ شکرکن‌؛ حمیدرضا عریضی‌؛ محمدعلی‌ نائلی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ ایرج‌ سلطانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16088

چکیده
     در مقاله‌ حاضر کاربرد مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ برای‌ پیش‌بینی‌ عملکرد شغلی‌ گزارش‌ شده‌ است‌. آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ به‌ همت‌ شکرکن‌ و عریضی‌ (1380) پایایی‌ سنجی‌، اعتباریابی‌ و هنجاریابی‌ شده‌اند. مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ شامل‌ مهارتهای‌ روانی‌ حرکتی‌ (سه‌ آزمون‌)، تواناییهای‌ ...  بیشتر

رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

معصومه‌ هرمزی‌نژاد؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16089

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز می‌باشد. نمونه تحقیق‌ 160 پسر و 160 دختر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها پرسشنامه خودگزارشی‌ ابراز ...  بیشتر

رابطه‌ نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ با رشته تحصیلی‌، سابقه خدمت‌ و میزان‌ آشنایی‌ آنان‌ با علوم‌ فوق

ابوالقاسم‌ نوری‌؛ حسین‌ مولوی‌؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16090

چکیده
     با توجه‌ به‌ تأثیر نگرش‌ در رفتار و عملکرد مدیران‌، پژوهش‌ حاضر به‌ بررسی‌ رابطه نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ استان‌ اصفهان‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ مهم‌ در فاصله‌ سالهای‌ 79-1377 اختصاص‌ یافته‌ است‌. مرور پژوهشها بیانگر اهمیت‌ هر دو مبحث‌ مدیریت‌ و نگرش‌ بود، ولی‌ مرور مزبور فقدان‌ تحقیقات‌ مشابه‌، چه‌ در ایران‌ ...  بیشتر

بررسی‌ نظرات‌ آموزگاران‌ درباره‌ مشکلات‌ آموزشی‌ و یادگیری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌

حسین‌ سپاسی‌

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16091

چکیده
     با توجه‌ به‌ اهمیت‌ نقشی‌ که‌ آموزگاران‌ در تدریس‌ و رفع‌ دشواری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ دارند ضرورت‌ پیدا کرد مطالعه‌ای‌ در زمینه‌ بررسی‌ نظرات‌ آنها درباره‌ مشکلاتی‌ که‌ فکر می‌کنند در آموزش‌ و یادگیری‌ این‌ درس‌ وجود دارد انجام‌ پذیرد. هدف‌ اصلی‌ تحقیق‌ حاضر در پی‌ پاسخ‌ به‌ ...  بیشتر

بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر میزان‌ کتابخوانی‌ و مطالعه‌ آزاد دانش‌آموزان‌ متوسطه‌ در استان‌ فارس

محمود بحرانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16092

چکیده
     این‌ طرح‌ با هدف‌ گسترش‌ اطلاعات‌ موجود در زمینه‌ عادات‌ کتابخوانی‌ و مطالعه‌ آزاد در جامعه‌ به‌ اجرا درآمده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ این‌ تحقیق‌ را دانش‌آموزان‌ متوسطه‌ استان‌ فارس‌ تشکیل‌ می‌دهند و چارچوب‌ نمونه‌گیری‌ شامل‌ مرکز استان‌ به‌ اضافه‌ پنج‌ شهرستان‌ دیگر بوده‌ است‌ که‌ به‌ طور تصادفی‌ از ...  بیشتر

بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز

حسین‌ شکرکن‌؛ جمال‌ حقیقی؛ محمدعلی‌ پولادی‌

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16093

چکیده
     برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز، به‌ 400 نفر از دانش‌آموزان‌ پایه‌های‌ اول‌ تا چهارم‌ سه‌ رشته‌ ریاضی‌، تجربی‌ و انسانی‌ که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، دو مقیاس‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ و شاخص‌ افت‌ تحصیلی‌ داده‌ شد. این‌ دو پرسشنامه‌ توسط‌ پژوهشگران‌ ...  بیشتر

چه‌ کسی‌ باید حرمت‌ امامزاده‌ را نگه‌ دارد؟: نقدی‌ بر کتاب‌ "فهرستنویسی‌: اصول‌ و روشها"

مرتضی‌ کوکبی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، صفحه 117-124

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16094

چکیده
     یکی‌ از تحولات‌ بزرگی‌ که‌ در تاریخ‌ کتابداری‌ ایران‌ رخ‌ داده‌ انتشار ترجمه‌ کتاب‌ "قواعد فهرستنویسی‌ انگلوامریکن‌" (قواعد فهرستنویسی‌ انگلوامریکن‌، 1371) است‌. نگارنده این‌ سطور، به‌ عنوان‌ مدرس‌ درس‌ فهرستنویسی‌، که‌ از مدتها پیش‌، نیاز به‌ وجود این‌ کتاب‌ را حس‌ می‌کرد در یکی‌ از نوشته‌های‌ خود درباره‌ ...  بیشتر