دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1380 (مجله علوم تربیتی از سال 1374 تا سال 1381 با مجله روانشناسی مشترک بوده و مقالات در مجله ای با نام "مجله علوم تربیتی و روانشناسی" به چاپ رسیده اند) 
برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران

صفحه 87-106

10.22055/edus.2002.16612

حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ غلامعباس نوین نام