دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نظریه‌ اصالت‌ نفع‌ و مضامین‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ اخلاقی‌

پروانه‌ ولوی؛ مسعود صفائی‌مقدم؛ محمدجعفر پاک‌سرشت

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16004

چکیده
     هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ و شناخت‌ اصالت‌ نفع‌ و استخراج‌ دلالتهای‌ تربیتی‌ و مضامین‌ اخلاقی‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد و روش‌ تحقیق‌ آن‌ از نوع‌ تحلیلی‌ است‌. نظریه‌ اخلاقی‌ معطوف‌ به‌ نتیجه‌ دارای‌ دو نظریه‌ جزئی‌تر به‌ نام‌ اصالت‌ نفع‌ و خودگرائی‌ است‌. از یک‌ طرف‌ اصالت‌ نفع‌ بر خلاف‌ خودگرایی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ اثرات‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ سنتی‌ برعملکرد تحصیلی‌، یادداری‌ مطالب‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ متوسطه‌ نظری‌ شهر بوشهر

عبدالکاظم‌ نیسی؛ بهمن‌ نجاریان‌؛ محمد شیخیانی‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16005

چکیده
   هدف‌ از انجام‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ اثرات‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ سنتی‌ بر عملکرد تحصیلی‌، یادداری‌ مطالب‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ می‌باشد. روش‌ تحقیق‌ در این‌ مطالعه‌ از نوع‌ آزمایشی‌ دو گروهی‌ با پیش‌ آزمون‌ و پس‌ آزمون‌ با مرحله‌ پیگیری‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ دانش‌آموزان‌ ...  بیشتر

تحلیل‌ عوامل‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌ بندی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌

سیما شهیم‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16006

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ روائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ در شهر شیراز بود. برای‌ این‌ منظور 304 کودک‌ دختر و پسر 3 تا 5/6 ساله‌ توسط‌ والدین‌ و معلمان‌ با استفاده‌ از فرم‌ ویژه‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ مقیاس‌ SSRS ارزیابی‌ شدند. به‌ منظور بررسی‌ روائی‌ مقیاس‌ از همبستگی‌ ...  بیشتر

رابطه‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلمان‌، ویژگیهای‌ معلم‌، عملکرد قبلی‌ ریاضیات‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، جنسیت‌ و قومیت‌ دانش‌آموزان‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ آنان‌ در پایه چهارم‌ مقطع‌ ابتدایی‌ اهواز

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ سیدموسی‌ گلستانه‌؛ منیجه‌ شهنی‌ ییلاق‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16007

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر تعیین‌ رابطه‌ متغیرهای‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلمان‌، ویژگیهای‌ معلم‌، عملکرد قبلی‌ ریاضیات‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، جنسیت‌ و قومیت‌ دانش‌آموز به‌ صورت‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه چهارم‌ مقطع‌ ابتدایی‌ اهواز می‌باشد. نمونه مورد بررسی‌ 150 ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز

عبدالرسول‌ جوکار؛ امراله‌ عفت‌نژاد

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16008

چکیده
     این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ موجود در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز را مورد مطالعه‌ قرار می‌دهد. یافته‌های‌ پژوهش‌ بر استفاده‌ بالای‌ پاسخ‌گویان‌ از فن‌آوری‌ رایانه‌ و اینترنت‌ دلالت‌ دارد و میزان‌ استفاده‌ ...  بیشتر

بررسی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ در دبیرستانهای‌ شهر یزد از دیدگاه‌ مدیران‌

جلیل‌ بهارستان

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16009

چکیده
     انسان‌ در مسیر تکاملی‌ خود، به‌ طور کلی‌، از وحدت‌ به‌ کثرت‌ رسیده‌ و با حل‌ تعارضهای‌ هوای‌ نفس‌ و وجدان‌ و فطرت‌ خویش‌ و نیز با حل‌ تعارض‌ بین‌ ابعاد وجودی‌ و ارزشهای‌ مادی‌ و معنوی‌اش‌، مجدداً به‌ وحدت‌ و قرب‌ الهی‌ و کمال‌ خواهد رسید. به‌ همین‌ دلیل‌، در عرصه مدیریت‌ نیز با حل‌ تعارض‌ میان‌ سبکهای‌ مختلف‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ وضعیت‌ موجود و مطلوب‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شیراز در اعمال‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM) از دیدگاه‌ مدیران‌ و کارشناسان‌

فاطمه‌ تابنده‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16012

چکیده
  پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ پیرامون‌ اعمال‌ رویکرد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مناسبترین‌ رهیافتهای‌ رهبری‌ سازمانی‌ توسط‌ مدیران‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز است‌. سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، تمرکز جامع‌ روی‌ برآورده‌ نمودن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ در تأمین‌ انتظارات‌ و نیازهای‌ مراجعان‌ می‌باشد که‌ ...  بیشتر

کاوشی‌ درباره‌ روش‌ تدریس‌ در دانشگاه‌

محمدجعفر پاک‌سرشت‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16013

چکیده
     هدف‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ وضعیت‌ رویکردهای‌ معمول‌ تدریس‌ و روشها و فنون‌ آن‌ در نظام‌ دانشگاهی‌ ایران‌ است‌ و از دو بخش‌ تشکیل‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ که‌ تحلیلی‌ است‌ نخست‌ برخی‌ از تحولاتی‌ که‌ تصور می‌رود در عصر پسامدرن‌ رسالت‌ دانشگاهها را تحت‌ تأثیر قرار داده‌اند بررسی‌ می‌شوند. سپس‌ ضمن‌ تحلیلی‌ از مفهوم‌ ...  بیشتر