دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ از طریق‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ موجود

حسین‌ سپاسی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15993

چکیده
     هدف‌ از تحقیق‌ حاضر در درجه‌ نخست‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ بود. همچنین‌، بررسی‌ استفاده‌ از انواع‌ سؤالات‌ امتحانی‌ و مقایسه‌ شیوه‌های‌ ارزشیابی‌ اساتید دانشکده‌های‌ مختلف‌ هدف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ را تشکیل‌ داد. 109 نفر از اعضاء هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ ...  بیشتر

منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ و تبیین‌ رابطه‌ آن‌ با فرایند توسعه‌ اقتصادی‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌

عبدالمهدی‌ معرف‌زاده‌؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 20-50

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15994

چکیده
     در این‌ نوشتار با تأکید بر اینکه‌ توسعه‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ و فرهنگی‌ از نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ اثر می‌پذیرد و منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ در شکل‌گیری‌ ارزشها و به‌ تبع‌ آن‌ توسعه‌ اقتصادی‌ مؤثر است‌، کوششی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌ شناسایی‌ شده‌ و رابطه‌ ...  بیشتر

تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌

بختیار شعبانی‌ورکی؛ احد پورافشاری‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15995

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌ صورت‌ پذیرفته‌ است‌. برای‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ از روش‌ پس‌ رویدادی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. به‌ منظور گردآوری‌ داده‌ها دو پرسشنامه‌ سنجش‌ باورهای‌ نظارتی‌ و سبک‌ مدیریت‌ تعارض‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتند. ...  بیشتر

بررسی‌ نظرات‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز درباره‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

عبدالحسین‌ فرج‌پهلو؛ حسین‌ مرادی‌ مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15996

چکیده
     مقاله‌ حاضر بر پایه‌ نتایج‌ تحقیقی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌ که‌ با هدف‌ بررسی‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اساتید این‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ بود و با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ گرفت‌. جامعه‌ مورد پژوهش‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ بین‌ جو سازمانی‌ با ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ مدارس‌ متوسطه‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 80-79

سیدعلی‌ سیادت؛ حسنعلی‌ بختیار نصرآبادی‌؛ قربانعلی‌ سلیمی‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16000

چکیده
     احتمالاً متداولترین‌ عامل‌ درونی‌ مدرسه‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد روی‌ جو مدارس‌ اثرگذار باشد، خصوصیات‌ و ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ است‌. گرچه‌ اطلاع‌ از درون‌ انسانها و شخصیت‌ آنان‌ کار بس‌ مشکلی‌ است‌ اما شناخت‌ شخصیت‌ یک‌ روزنه‌ بسیار گویا دارد و آن‌ رفتارهای‌ بارز افراد است‌. در این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ پیامدهای‌ قصد نشده‌ (برنامه‌ درسی‌ پنهان‌) ناشی‌ از محیط‌ اجتماعی‌ مدارس‌ دوره‌ متوسطه‌ اصفهان‌

محمدحسین‌ علیخانی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16001

چکیده
     یکی‌ از مهم‌ترین‌ برنامه‌هایی‌ که‌ در نظامهای‌ آموزشی‌ اجرا می‌شود، «برنامه‌ درسی‌ پنهان‌» است‌. مطالعات‌ و تحقیقات‌ فراوانی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. منابع‌ سازمان‌ یافته‌ و تخصصی‌ حوزه‌ برنامه‌ درسی‌ و نتایج‌ بسیاری‌ از تحقیقات‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ «محیط‌ اجتماعی‌ ...  بیشتر

بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ساخت‌ و سازگرایی‌ در کلاس‌ و شیوه‌ اجرای‌ برنامه‌ درسی‌ (رویکردهای‌ تدریس‌ و ارزیابی‌) با رویکردهای‌ یادگیری‌ دانشجویان‌ در دوره‌های‌ کارشناسی‌

عبدا... پارسا؛ پرویز ساکتی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، صفحه 147-184

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16002

چکیده
     هدف‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه‌ شیوه‌ اجرای‌ برنامه‌ درسی‌ (رویکردهای‌ تدریس‌ و ارزیابی‌ اساتید) و رویکردهای‌ ساخت‌ و سازگرایانه‌ در کلاس‌ درس‌ با رویکردهای‌ یادگیری‌ دانشجویان‌ بود. با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ خوشه‌ای‌ 670 دانشجوی‌ کارشناسی‌ رشته‌های‌ مختلف‌ دانشگاه‌ شیراز انتخاب‌ شدند و با تکمیل‌ پرسشنامه‌های‌ ...  بیشتر