دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی اصل عقلانیت در منابع اسلامی و استلزامات تربیتی آن

مسعود صفایی مقدم؛ علیرضا رشیدی؛ محمدجعفر پاک‌سرشت

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15962

چکیده
  تعیین جایگاه عقل و عقلانیت در نظام‌های تربیتی یکی از کارهای اساسی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است. در این نوشتار تلاش شده است تا بر مبنای آموزه‌های اسلامی موقعیت عقل را در یک نظام تربیتی اسلامی معلوم کنیم. برای این منظور توضیح داده شده که اولاً عقل به اعتبار منشاء و متعلق‌های آن، وجوه متفاوتی دارد؛ و ثانیاً تعیین این وجوه برای تعیین ...  بیشتر

بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی

یداله مهرعلی‌زاده؛ حسین سپاسی؛ مختار یوسفی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15980

چکیده
  پژوهش حاضر با این پیش فرض انجام گرفته‌است که خصوصی‌سازی نظام آموزشی، موجب جلب مشارکت و افزایش حمایت معلمان در تصمیم‌گیریها می‌شود. جامعه آماری این تحقیق از کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه بوده و از این میان تعداد 320 نفر دبیر(160 نفر دبیر دبیرستانهای دولتی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخصهای روان سنجی امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادی- اجتماعی استان خوزستان

حسین سپاسی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15981

چکیده
         هدف عمده این پژوهش بررسی سطوح شناختی و شاخصهای روان سنجی سؤالات امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست‌شناسی در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار و کل استان خوزستان بود. تعداد 1000 برگ امتحانی از هر جامعه به طور تصادفی نمونه‌های پژوهش بود. نتایج نشان داد که ویژگیهای روان سنجی سؤالات امتحانات دروس در مقایسه ...  بیشتر

شناسایی عوامل کاربست یافته‌های پژوهشهای آموزشی در استان خوزستان: ارایه یک الگو

سید جلال هاشمی؛ غلامحسین عبادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 79-101

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15982

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی عوامل کاربست یافته‌های پژوهشهای آموزشی در استان خوزستان می‌پردازد. به همین منظور 200 نفر از بین کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی آشنا با روشهای پژوهش در استان با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ایی تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با رعایت شرایط انجام ...  بیشتر

شناسائی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارندة مطالعة آزاد دانش‌آموزان دورة متوسطة استان مازندران

فریده عصاره؛ تقی گلچوبی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15983

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حال مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه استان مازندران و شناسایی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارندۀ مطالعه آنان انجام شده است. هدف آن ارائه تصویری از وضعیت و میزان مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه و بسط اطلاعات موجود در زمینه‌های عادت به کتابخوانی و مطالعه آزاد در آن جامعه بوده است. در این پژوهش ...  بیشتر

اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 127-142

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15984

چکیده
  در این مقاله از نظریة اشاعة نوآوریها به عنوان روشی جهت بررسی و بازبینی نوآوریهای آموزشی استفاده شده است. بر مبنای نظریة اشاعة نوآوریها یک نوآوری ابتدا توسط پیشگامان اقتباس می‌شود چنانچه نتایج کاربرد و یا استفاده از این نوآوری مثبت باشد مورد توجه دیگر افراد نیز قرار می‌گیرد. همچنانکه یک نوآوری افراد بیشتری را به خود جلب می‌کند شمار ...  بیشتر

گزارش روند انتشار کتاب در استان خوزستان (81-1358)

خدیجه گشاس

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، صفحه 143-155

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15985

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روند انتشار کتاب بعد از انقلاب اسلامی (81-1358) در استان خوزستان و با استفاده از روش توصیفی انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه به دست آمده است. فعالیت انتشاراتی ناشران متأثر از پدیده جنگ و مهاجرت، ناهماهنگی توأم با افت و رکود نشر، به خصوص در سالهای 60-58 و سالهای 60، 63، 67 و 72 را برای کتاب در بر ...  بیشتر