دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-158 
روش شناسی تربیتی ائمه اطهار (ع)

صفحه 1-26

10.22055/edus.2007.15770

محمدجعفر پاک سرشت؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ مسعود صفایی مقدم