دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه مدل مناسب مدیریت چند فرهنگی در مدارس ابتدایی ایران

سید احمد پورموسوی؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31892.2960

چکیده
  پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائه‌ی مدل مدیریت چندفرهنگی در مدارس ابتدایی ایران است پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیـه منابع مکتوب مربـوط بـه مدیریت و آموزش‌وپرورش چندفرهنگی در پایگاه‌های علمی معتبر، شامل 3201 اثر بود که بر مبنای شاخص CASP و با اشباع نظری، درنهایت 50 اثر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان ابتدایی

مهین مهدویه؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب اله نادری؛ علی اصغر فیروزجاییان

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 25-50

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31416.2931

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی باورهای معرفت شناسی کودکان و ترسیم مدل مفهومی از این باورها با استفاده از رویکرد تفسیر گرایی بود. پژوهش از نوع کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نمونه گیری هدفمند ۲۰نفر از دانش آموزان دختر کلاس سوم یکی از شهرستانهای استان مازندران در این پژوهش مشارکت داشتند. در نتیجه ...  بیشتر

احیای تعلیم و تربیت برای رهایی بخشی انسان با نظر به دیدگاه‌های هورکهایمر و آدورنو

معصومه رمضانی فینی؛ نرگس سجادیه

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22055/edus.2020.30687.2878

چکیده
  در دنیای امروز تعلیم و تربیت در تحقق اهداف و نیز تعارض میان اهداف علمی و اخلاقی با چالش‌هایی روبرو است. رویکرد ‏انتقادی با تمرکز بر وجود انسان و کنش‎‌‎گری وی، می‎‌‎تواند نظام تربیت را در بازگشت به اهداف جامع خویش یاری رساند. نوشتار ‏حاضر با تحلیل ابعاد رویکرد انتقادی، به ردیابی دلالت‎‌‎های آن در تربیت می‌پردازد. در ...  بیشتر

جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی(مورد مطالعه: دروس جامعه شناسی و تاریخ نظام جدید دوره دوم متوسطه)

ایوب گرشاسبی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33195.3016

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی نظام جدید دوره دوم متوسطه بود. این پژوهش از نوع توصیفی و شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود. واحد تحلیل محتوا؛ متن، تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و نمونه پژوهش شامل 6 جلد کتاب های تاریخ، جامعه شناسی دوره ...  بیشتر

موفقیت در کارراهه شغلی با آموزش نیروی انسانی

طاهره نجاتی؛ عبداله پارسا؛ حمید فرهادی راد

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/edus.2020.30357.2857

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه‌ی بین اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت با موفقیت کارراهه شخصی در یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو است که با روش تحقیق آمیخته ( کمی - کیفی) بررسی گردید. در بخش کمی، از پرسشنامه Homayoonia ( 2006) و پرسشننامه Gattiker & Larwood (1986) و در بخش کیفی از تحلیل اسناد و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده ...  بیشتر

بازبینی مفهوم نمای بناهای شهری از دیدگاه کودکان 4-6 سال شهر و بررسی تأثیر آن به لحاظ سبکهای مختلف معماری (از کلاسیک تا معاصر)

پرتو یزدان فر؛ فروغ فرازجو

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31450.2934

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های مختلف معماری از لحاظ مظاهر شهری و فرمی بر روی کودکان 4-6 سال جامعه می باشد و تحلیل این موضوع که کدام یک از این سبک ها در برقراری ارتباط موثر با آنها موفق تر خواهد بود.در این مقاله با بررسی سوابق موجود از نظریه محققان و متخصصان روانشناس به موضوع کودک و ارتباط آنها با فضا به تشریح نگرش کودکان به نمود ...  بیشتر

تأثیر درس‌افزار با رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح یادگیری شناختی دانش‌آموزان

الهه بدیعی؛ محمد رضا نیلی؛ یاسمین عابدینی؛ بی بی عشرت زمانی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 139-160

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31823.2953

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر درس‌افزار طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، بر یادگیری دانش‌آموزان دختر هنرستانی، در هر یک از سطوح شناختی بلوم، در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر، انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. تعداد 6 کلاس پایه یازدهم رشته کامپیوتر از هنرستان‌های دخترانه ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: یک مطالعه فراتحلیلی

سعید محمدی مولود؛ تقی زوار

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22411.2233

چکیده
  چکیده پژوهش‌های متعددی در حوزه‌ی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با کسب نتایج متفاوت و متناقض انجام‌یافته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش‌‌های متعدد این حوزه انجام‌گرفته است. روش مورداستفاده در این پژوهش فراتحلیل می‎باشد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از نتایج کمی 30 پژوهش منتخب، که با توجه به ملاک‌های ورود و خروج و بهره‌گیری ...  بیشتر

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان با تحلیل رفتگی تحصیلی و اضطراب اجتماعی آنان (یک همبستگی بنیادی)

هانیه سلملیان؛ معصومه ملکی پیربازاری؛ سیروس صالحی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 183-202

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32778.3005

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانش‌آموزان با تحلیل‌رفتگی تحصیلی و اضطراب اجتماعی آنان انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان رامسر و شاغل به تحصیل در سال 98-1397 بود. تعداد جامعه شامل ۱۲۳۸ نفر بود که از این تعداد با توجه به جدول مورگان 288 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

تحلیل کیفی تنوع تجارب اساتید دانشگاه از مفهوم هویت حرفه ای

شبنم بهرامی؛ امجد زبردست؛ جمال سلیمی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 203-220

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31722.2950

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر باهدف آگاهی از تجارب و برداشت‌ اعضای هیئت‌علمی از مفهوم هویت حرفه‌ای و تنوع‌ موجود در تجارب آنان صورت گرفت. رویکرد پژوهش تفسیری و راهبرد انجام آن پدیدار نگاری و میدان تحقیق دانشگاه کردستان بود، روش نمونه‌گیری هدفمند بود و با رعایت حداکثر تنوع صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و با ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد ناب

مجتبی حاج خزیمه؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 221-240

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32800.2996

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران بر اساس رویکرد ناب است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام‌شده است. به همین منظور تعداد 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی مطلع نسبت به موضوع و با راهبرد نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و به‌صورت نیمه ساختاریافته مورد ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه‌ی معلمان دوره‌ی ابتدایی

زهرا طهاسبی‌زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت‌الله خلیفه

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32835.3003

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه برای معلمان دوره‌ی ابتدایی ابتدایی بود. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 69 ماده تهیه شد و بر روی 414 معلم دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله-ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل عاملی شدند و بدین وسیله آزمون شایستگی‌های ...  بیشتر