دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 1-262 
ارائه مدل مناسب مدیریت چند فرهنگی در مدارس ابتدایی ایران

صفحه 1-24

10.22055/edus.2020.31892.2960

سید احمد پورموسوی؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان ابتدایی

صفحه 25-50

10.22055/edus.2020.31416.2931

مهین مهدویه؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب اله نادری؛ علی اصغر فیروزجاییان