دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-184 
نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن