دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-177 
سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

صفحه 5-34

10.22055/edu.2017.12622

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

صفحه 105-126

10.22055/edu.2017.12626

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست