دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 5-34

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12622

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر و ایران از سه جنبه هدف، ویژگی‌های مطلوب و الزامات ورود است. بدین منظور از روش پژوهش توصیفی-تطبیقی استفاده شد. سه دانشگاه برتر دنیا-هاروارد، استنفورد و کمبریج- بر اساس رتبه‌بندی شانگهایی به همراه سیستم پذیرش دکتری در ایران بررسی شدند. جهت گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
بررسی تجربه زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از وظایف معلم به‌مثابه فیلسوف –معلم

علی موسوی؛ پروانه ولوی؛ سید جلال هاشمی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12623

چکیده
  هدف این پژوهش شناخت تجربهفیلسوف - معلمی بر اساس تجارب آموزگاران دوره ابتدایی است. مطالعه از نوع کیفیبوده و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام‌شده است. جامعه‌ی تحقیق شامل کلیهمعلمان دوره ابتداییشهر ایذه است. البته حجم نمونهاز ابتدا تعیین نشده است، بلکه بر اساس اصل اشباع داده‌ها و ته کشیدن اطلاعات درمطالعات کیفی پس از جمع‌آوری داده ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت

محمد حسن میرزامحمدی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12624

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف بررسی تطبیقیمبحث وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر، و استنتاج دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت بهانجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، چهار سؤال پژوهشی به این شرح صورت‌بندی شده است: الف)نوآوری‌های فارابی در مبحث وجوددر فلسفه اسلامی چه می‌باشند؟ ب) نوآوری‌های هایدگر در مبحث وجود، در فلسفه غرب چهمی­باشند؟ ج)وجوه اشتراک ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن

حمیدرضا پروار؛ بابک شمشیری؛ محمد مزیدی شرف آبادی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 77-104

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12625

چکیده
  روشنفکری دینی به‌عنوانمحصول رویارویی دین با مدرنیته، یکی از رویکردهای مناقشه‌انگیز و پرنفوذ چند قرناخیر دنیای اسلام است. این رویکرد در ایران نیز به یکی از مباحث مهم و جنجال‌برانگیزمیان اندیشمندان تبدیل‌شده و جهت‌گیری‌های بعضاً متفاوتی را تجربه کرده است. این جهت‌گیری‌هاسبب شده است تا روشنفکری دینی ایران در قالب موج‌های متفاوتی ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12626

چکیده
  غلبه رویکردهای تفسیری بررویکردهای تبیینی در علوم تربیتی در دهه‌های اخیر سبب شده است که عده‌ای از صاحب‌نظران،دستیابی به عینیت در پژوهش تربیتی را ناممکن تلقی نمایند. هدف این پژوهش بررسیامکان دستیابی به عینیت در پژوهش‌هایتربیتی است و ضمن بررسی دیدگاه‌های اثبات‌گرا، پسااثبات‌گرا و بازسازی‌گرا، به این مسئله از منظر روش بازسازی ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست متوسطه دوم ایران و چند کشور منتخب و پیشنهاد رویکرد و محتوای مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست ایران

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12627

چکیده
  هدف از پژوهش حاضربررسیعنصرمحتوادربرنامه‌یدرسیآموزش محیط‌زیستدوره دوم متوسطه در ایرانوچندکشورجهانوپیشنهاد رویکرد ومحتوایمغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست ایران بود. روش پژوهش تطبیقیوتوصیفی- تحلیلیبود.نتایجپژوهش نشان داد رویکرد برنامه درسیکشورهای سوئدوکانادابه برنامه درسی آموزش محیط‌زیست، توسعه پایدار بوده و محتوایآموزش ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در بالا بردن آگاهی‌های رسانه‌ای دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول

سمیه کیارسی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ یزدان منصوریان

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12628

چکیده
  با توجه به نفوذ رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی کودکان، بالا بردن آگاهی رسانه‌ای آن‌ها به مثابه تحلیل و ارزیابی محتوای رسانه‌های مختلف، فهم انگیزه‌های تولیدکنندگان و نیز بررسی تأثیرات رسانه‌ها بر مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامه درسی فلسفه برای کودکان (P4C) در آگاهی از پدیده خشونت ...  بیشتر

آسیب‌شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل ANP و SWOT و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان)

شراره محمدی؛ احسان پروین؛ سعید غیاثی ندوشن؛ ام البنین خراسانی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12629

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان زاهدان و انتخاب بهترین راهبرد برای عملکرد بهتر این دانشگاه می‌باشد. با مطالعه محیط داخلی و خارجی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مراکز شناسایی شدند. با استفاده از این عوامل راهبردی ماتریس SWOT تشکیل و راهبردهای مناسب برای توسعه و ...  بیشتر