دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12892

چکیده
  اضطراب ناشی از ورود به محیط کلاس و مدرسه همراه با کم­تجربگی، معلمان تازه­کار را در سال‏های اولیه کارشان گاهی تا سرحد ترک شغل تحت فشار قرار می‏دهد. یکی از سخت‏ترین وجوه کار معلم تازه‏کار، رابطه وی با والدین است. در رابطه با مسئله فوق، این پژوهش درصدد است به دو سوال پاسخ دهد: 1. مهم­ترین انتظارات معلمان تازه­کار از والدین ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 21-54

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12529.1318

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی درک اولیاء و معلمان از پدیده مشارکت و مداخله والدین در آموزشو پرورش فرزندان صورت گرفت.روش بررسی این پژوهش مدل آمیخته‌ی اکتشافی است. میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) شهر کرمانشاه بود. جمعاً 200 نفر از معلمان و 210 نفر از والدین (110 نفر زن و 100 نفر مرد) از مناطق ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در ایران و غرب و آینده روش شناسی پژوهش در آن

نقی رعدی افسوران؛ احمدرضا نصر

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12044.1261

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در سه حیطه راهبرد، روش و تکنیکهای پژوهش و همچنین بررسی سمت و سوی راهبرد پژوهش در آن بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محتوای کمی وجامعه آن شامل تمامی مقالات چاپ شده در سه سال اخیر، در دو مجله انگلیسی زبانEAQوJEA و دو مجله ایرانی مدیریت و برنامه-ریزی در نظام‌های آموزشی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز

حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ شیرزاد نظری

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22055/edu.2017.13190.1408

چکیده
  چکیده هدف از اجرای پژوهش حاضر، تبیین روابط بین مؤلفه های رهبری همکارانه مدیر، حرفه ای گری معلم و فشار آکادمیک و توضیح چرایی اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر یک از این مؤلفه ها بر شکل گیری، رشد و گسترش رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز می باشد. در همین راستا، از روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده ...  بیشتر

تبیین رفتار مسئولانه زیست ‏محیطی معلمان مدارس ابتدایی استان خوزستان؛ کاربست مدل‏سازی معادلات ساختاری

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ محسن خیراللهی؛ احمد رضا لاهیجان زاده؛ محمد دشتی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14700.1498

چکیده
  ن مطالعه حاضر در پی تبیین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مسئولانه معلمان می‏باشد. در این راستا از مدل تعدیل یافته‏ی رفتار مسئولانه بهره گرفته شد و پژوهشی از نوع همبستگی طراحی گردید. معلمان مقاطع ابتدایی استان خوزستان در سال 1393، به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. از این شمار، 377 تن به‌عنوان نمونه‏ی آماری در 9 شهر استان با استفاده ...  بیشتر

برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12128

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف برازش مدل ریاضی-ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام‌نور انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر همبستگی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام‌نور بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب طی دو مرحله: ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
تحلیل محتوای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران از نظر کاربست مؤلفه‌های تفکر انتقادی پیتر فسیونه

مریم پاپازاده؛ سید جلال هاشمی؛ پروانه ولوی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12129

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل محتوای کمّی و کیفی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش و رساله­های دکتری رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر میزان کاربرد مؤلفه­های تفکر انتقادی فسیونه و تبیین نحوۀ به­کارگیری آن مؤلفه­ها، در این پایان‌نامه‌ها می­باشد. در تحلیل محتوا 75 پایان­نامه کارشناسی ...  بیشتر