دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 5-246 
5. بررسی رابطه‌ی بین حمایت مدیریت با رشد حرفه‌ای خودراهبری دبیران

صفحه 93-114

داریوش مهری؛ محمدحسن پرداختچی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ حسن محجوب عشرت آبادی


11. بررسی و ارائه یک الگوی تضمین کیفیت در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

صفحه 211-230

روح الله مهدیون؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه؛ محمود ابوالقاسمی