دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
3و4
از این شماره به بعد ،مجله علوم تربیتی به صورت دو فصل نامه منتشر می شود
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین و نقد حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش ‌و ‌پرورش رسمی با نگاهی به اندیشه‌ی فلسفی فوکو

سید مهدی سجادی؛ سید اسماعیل حسینی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 7-238

چکیده
          این مقاله به منظور تبیین دیدگاه‌های انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی فوکو و نقد دلالت‌های آن برای حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش ‌و ‌پرورش رسمی (دولت، مدیران و معلمان) انجام شد. نتیجه‌ی پژوهش حاکی از آن است که بر اساس دیدگاه انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی فوکو دلالت‌های زیر قابل استنتاج است. آموزش‌ و پرورش در پی کشف ...  بیشتر

نظریه‌ی ارتباط‌گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت‌شناختی آن

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سعید بهشتی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 29-50

چکیده
            مقاله پیش‌رو یکی از نظریه‌های یادگیری جدید و روبه رشد، تحت عنوان "ارتباط‌گرایی" را از نقطه نظر مبانی و پیش‌فرض‌های معرفت شناسی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ایده‌پردازان این نظریه، آن را نظریه‌یی برای عصر دیجیتال، و پاسخی مناسب به شرایط جدید و متغیر حال حاضر جوامع قلمداد می‌کنند. تاکنون پژوهش‌های متعددی در ...  بیشتر

بررسی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان و ارایه‌ی راهکارهای مناسب (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اورمیه)

محمد عباس زاده؛ حسن خراطیان خامنه؛ کاظم عباسی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 51-76

چکیده
        مقاله حاضر، با هدف شناسایی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان، نگاشته شده و در نظر دارد راهکارهای عملی برای این موضوع ارایه نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد434 نفر با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌یی، از بین دانش‌آموزان نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه، به عنوان نمونه نهایی ...  بیشتر

آیا برنامه‌های درسی آموزش عالی توانسته است مهارت تفکر انتقادی دانشجویان را رشد دهد؟ (مطالعه موردی: دوره‌های کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

اعظم رمضانی؛ عبدالله پارسا؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 77-100

چکیده
                هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه درسی آموزش عالی بر رشد مهارت تفکر انتقادی دانشجویان بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی، 500 دانشجوی کارشناسی (100 نفر از ورودی بهمن 87، 100 نفر از ورودی مهر 87، 100 نفر از ورودی سال 86، 100 نفر از ورودی سال 85 و 100 نفر از ورودی سال 84) از دو دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم پایه ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام

سارا پیرحیاتی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 101-128

چکیده
            هدف این تحقیق بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام بود. نمونه‌های این تحقیق از 288 دانش‌آموز دختر و 288 دانش‌آموز پسر، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی‌ها مقیاس‌های ...  بیشتر

مقایسه‌ی انگیزش موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی مقطع متوسطه شهر اهواز

سید محمد موسوی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 129-142

چکیده
        هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی انگیزه موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران زن و مرد مقطع متوسطه با سابقه کار مختلف مدیریتی در شهر اهواز بود. در این مطالعه 120 مدیر (60 مدیر دبیرستان‌های دولتی و 60 مدیر دبیرستان‌های غیرانتفاعی) از بین کلیه‌ی مدیران چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی برگزیده شدند ...  بیشتر

مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده‌یی اقتصادی در استان کردستان

ابراهیم صالحی عمران؛ احمد جعفری صمیمی؛ جمال نیلی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 143-170

چکیده
      هدف مقاله‌ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته‌های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال‌های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه‌ی آن با مزیت‌‌های اقتصادی این منطفه می‌باشد. نتایج محاسبه‌ی مزیت نسبی ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی نشر دانش (تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالحسین نیسی؛ ارسلان نمکی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 171-192

چکیده
        هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی نشر دانش (تسهیم دانش)[1] و سطوح یادگیری سازمانی[2] است. متغیرهای مورد سنجش نشر دانش؛ یادگیری سطح فردی، گروهی، سازمانی و ابعاد ساختار یادگیرنده بودند. نمونه‏های تحقیق از بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شده و شامل کلیه‌ی دانشکده‌ها و سایر بخش‌های سازمانی می‏شدند. پرسشنامه‏های ...  بیشتر

بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر عامل‌های تأثیرگذار (مورد بررسی: پردیس دانشگاه مازندران)

صمد ایزدی؛ سیده لیلا زمانی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 193-214

چکیده
            هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر متغیرهای زمینه‌یی‌‌ست که به شیوه‌ی توصیفی- پیمایشی انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای دانشجویان و مصاحبه‌ی نیمه سازمان یافته با اساتید جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق ...  بیشتر

بررسیرابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها با برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، صفحه 215-238

چکیده
      هدف کلی این تحقیق، بررسی وضعیت نیازهای دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها، بر حسب برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 2350 دانشجوی شرکت کننده در اردوهای دانشجویی، از دانشگاه‌های مختلف کشور، در تابستان 1387 در شهر مشهد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی و بر اساس متغیرهای ...  بیشتر