دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین برنامه‌ی درسی پنهان درس دین و زندگی پایه‌ی سوم متوسطه و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود تربیت دینی

محمد حسین علیخانی؛ رضا راعی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 5-24

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین برنامه‌های درسی پنهان درس دین و زندگی سال سوم متوسطه و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود تربیت دینی دانش‌آموزان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق کیفی، و جامعه آماری، دانش‌آموزان نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ابتدا 312 دانش‌آموز برای پاسخگویی به پرسش‌نامه و سپس 64 نفر برای ...  بیشتر

تأملی بر سیر تحول در مفهوم وجایگاه عقل در دوره‌ی یونان باستان و قرون وسطی و دلالت‌های آن برای تعلیم و تربیت

سید مهدی سجادی؛ مریم بناهان

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 25-44

چکیده
  این مقاله سعی بر آن دارد تا به سیر تحول مفهوم و جایگاه عقل در یونان باستان و قرون وسطی پرداخته و تغییرات و تفاوت‌های به وجود آمده در مفهوم عقل به عنوان اساسی‌ترین عنصر شناخت بشری را مورد بررسی قرار داده سپس به ارزیابی دلالت‌های تربیتی ناشی از این تغییرات و تحولات بپردازد. با توجه به گستردگی مباحث تاریخی عموماً و بحث تغییرات در مفهوم ...  بیشتر

رابطه‌ی جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد

احمد زندوانیان؛ الهه دریاپور؛ تقی جباری فر

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 45-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91-90 می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ی جامع جوّ ...  بیشتر

تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت

مرتضی کرمی؛ ضیاء الدین سالاری

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 63-80

چکیده
  با اشاعه‌ی فناوری اطلاعات در جوامع، یادگیری الکترونیکی نیز به عنوان یک راهبرد آموزشی مورد توجه قرار گرفته و در این میان رویکرد یادگیری ترکیبی (تلفیق آموزش الکترونیکی و حضوری) بسیار مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی میزان اثربخشی رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش‌های صنعتی بود. این پژوهش در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار گرفته ...  بیشتر

تأثیر شیوه‌ی سؤال پرسیدن سقراطی بر آموزش تفکر انتقادی

نرگس نظری؛ علیرضا حیدری؛ سعید بختیارپور

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 81-98

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی از طریق شیوه‌ی سؤال پرسیدن سقراطی، بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روان‌شناسی عمومی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد اهواز بودند. برای انتخاب نمونه، از بین کلیه کلاس‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی

غلامعلی احمدی؛ شوبو عبدالملکی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 99-116

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی بود. روش تحقیق در این مطالعه شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه‌ی ‌آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 1390 ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین توانایی حل مسأله و میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی

محسن روشنیان رامین؛ پوراندخت فاضلیان؛ حسن رستگارپور

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 117-130

چکیده
  هدف از این پژوهشی بررسیتوانایی حل مسأله در بین استفاده‌کنندگاناز بازی‌های رایانه‌ایاست. با توجه به این که در بازی‌های رایانه‌ای نیزفرد با مسائلی مواجه می‌شود کهباید آن‌ها را حل کند، در این پژوهش قصد داریم ببینیم که بین گروه‌هایی که بهمیزان مختلف از این بازی‌هااستفاده می‌کننددر حل مسأله تفاوت وجود دارد؟ روشتحقیق این پژوهش ...  بیشتر

واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی

رضا صابری؛ محمد اکبری بورنگ؛ حسین شکوهی فرد؛ علی اکبر عجم

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 131-150

چکیده
  سواد هنری، فعالیتی چند بُعدی است که ارزش ذاتی و ابزاری آن در نظام‌های آموزشی رو به افزایش است. نظام‌های آموزشی نیز در قالب رویکردهای آموزش هنر می‌توانند به رشد آن کمک نمایند. عدم شناخت درست از طیف رویکردهای موجود در آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی یکی از مسائلی است که تربیت هنری با آن رو به رو است. هدف این مطالعه، شناخت رویکردهای موجود ...  بیشتر

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

میمنت عابدینی بلتورک؛ ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 151-170

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش صلح از قبیل: حس همبستگی، فرهنگ گذشت و بخشش، احساس مسئولیت در برابر دیگران، شناخت تنوع و تفاوت‌های فردی، نفی تمایزات قومی، نژادی و مذهبی، دوست داشتن دیگران می‌باشد. روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، آنتروپی شانون و واحد تحلیل نیز صفحات ...  بیشتر

آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش‌آموزان)

صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد؛ لقمان امامقلی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 171-190

چکیده
  با افزایش مسایل و مشکلات زیست محیطی، نیاز به تغییر نگرش و رفتار افراد در بین گروه‌های مختلف اجتماعی به خصوص دانش‌آموزان اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این مطالعه، میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان دوره متوسطه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه آماری شامل ...  بیشتر

بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز

اسکندر فتحی آذر؛ زینب خانجانی؛ رقیه نادرحاضری؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 191-208

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دادند که از این تعداد 30 دانش‌آموز به صورت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)

ام البنین صابر؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 209-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی و کیفی) بود. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌ی کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)

محمود قاسمی؛ علیرضا میرزاخانی؛ ولی اله فرزاد

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 225-244

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم و بر اساس مطالعات پرلز 2006 انجام شده است. بعد از پالایش داده‌ها، نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 4731 ‌دانش‌آموز شرکت کننده در مطالعه‌ی پرلز 2006 بوده است. مقیاس‌های تحصیلات والدین، تعداد کتاب‌های موجود در خانه، توانایی خواندن اولیه، فعالیت‌های یادگیری ...  بیشتر