دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 7-226 (بهار و تابستان 90) 
«عقلانیت انتقادی» از منظر کارل پوپر و دلالت‌های آن برای تربیت اخلاقی

صفحه 23-42

محمد حسین حیدری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ حمید رضا بهروان