نمایه نویسندگان

ا

  • الهام‌پور، حسین‌ بررسی‌ رابطه دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ مدارس‌ ناحیه‌ یک‌ اهواز با کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ شخصی‌، خانوادگی‌ و آموزشگاهی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 57-70]

ب

  • بیگدلی‌، زاهد معیار فلش‌ و سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 97-110]

ح

  • حقیقی‌، جمال مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 7.5 و 10.5 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

ر

  • رجبی، غلامرضا مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 7.5 و 10.5 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]

س

  • سپاسی، حسین‌ مقایسه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ دبیری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ در آزمونهای‌ چند-گزینه‌ای‌ و صحیح‌ - غلط‌ در درس‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ با کنترل‌ غیبتهای‌ آنها [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 31-56]
  • سیمونتون، دین‌ کیت‌ خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 71-94]

ش

  • شکرکن، حسین‌ خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 71-94]

ع

  • عصاره، فریده مقایسه‌ انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد در سطح‌ بین‌ المللی‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 19-30]

م

  • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 7.5 و 10.5 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ [دوره 5، شماره 1، 1377، صفحه 1-18]