نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2002.16614

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • M. Meharbizadeh Honarmand 1
  • H. Shokrkon 1
  • N. Kooshki 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Educational Psychology from Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-