نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد مدیرت دولتی

10.22055/edus.2002.16612

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • M. Meharbizadeh Honarmand 1
  • G.A. Novinnam 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Public Administration

چکیده [English]

-