نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.1999.16590

چکیده

یکی‌ از دروسی‌ که‌ در برخی‌ از دوره‌های‌ کارشناسی‌ تدریس‌ می‌شود درسی‌ است‌ به‌ نام‌ "روش‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌" یا نامهایی‌ مشابه‌ آن‌ در این‌ درس‌، منابع‌ کتابخانه‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از آنها در نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌ و رساله‌ها آموخته‌ می‌شود. کتاب‌ "شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقالات‌ تحقیقی‌" ظاهراً با هدف‌ استفاده‌ در چنین‌ دوره‌هایی‌ تألیف‌ شده‌ است‌. کتاب‌، دارای‌ چهار فصل‌، سه‌ پیوست‌، واژگان‌ فارسی‌- انگلیسی‌، واژگان‌ انگلیسی‌- فارسی‌ و کتابشناسی‌ است‌.

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • M. Kookabi

Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

-