بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6.5 ، 8.5 و 10.5 ساله دبستان های اهواز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمیه گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22055/edus.1995.16193

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • J. Haghighi 1
  • G. Rajabi 2
1 Member of the Faculty of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Faculty member of Sistan and Baluchestan University, Department of Educational Sciences
چکیده [English]

-