نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانشجوی‌ دوره‌ دکتری‌ روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2004.16021

چکیده

   ناتوانی‌ یادگیری‌ نوشتن‌ یکی‌ از اختلالات‌ یادگیری‌ بخصوص‌ است‌ که‌ به‌ درک‌ یا استفاده‌ از زبان‌ نوشتاری‌ مربوط‌ می‌شود. برای‌ تشخیص‌ این‌ اختلال‌ باید مهارتهای‌ نوشتن‌ کودک‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ زیر سن‌ تقویمی‌، هوش‌ و عملکرد تحصیلی‌ وی‌ باشد. این‌ اصطلاح‌ اصولاً افرادی‌ را که‌ به‌ واسطه معلولیتهای‌ دیداری‌، شنیداری‌ یا حرکتی‌، همچنین‌ عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌ یا محرومیتهای‌ محیطی‌، فرهنگی‌ یا اقتصادی‌ به‌ مشکلات‌ یادگیری‌ دچار شده‌اند، شامل‌ نمی‌شود. این‌ پژوهش‌ با هدف‌ بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ ناتوانی‌ یادگیری‌ املاء در بین‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ ابتدائی‌ و بررسی‌ تأثیر روش‌ ترمیمی‌ چند حسی‌ در کاهش‌ این‌ ناتوانی‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. در این‌ پژوهش‌ روش‌ آزمایشی‌ میدانی‌ به‌ کار رفته‌ است‌ که‌ در آن‌ از طرح‌ پیش‌ آزمون‌-پس‌ آزمون‌ با گروههای‌ آزمایشی‌، گواه‌ و گواه‌ بهنجار استفاده‌ شده‌ است‌. نمونه‌ مربوط‌ به‌ همه‌گیرشناسی‌ 160 کلاس‌ (شامل‌ 4000 دانش‌آموز پسر و دختر) دبستانهای‌ اهواز بود که‌ به‌ صورت‌ نمونه‌گیری‌ مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. همچنین‌ 180 دانش‌آموز به‌ طور تصادفی‌ ساده‌ برای‌ آزمون‌ فرضیه‌ها گزینش‌ شدند. برای‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ها از آزمونهای‌ تشخیصی‌ اختلال‌ املاء، ماتریسهای‌ پیشرونده‌ ریون‌، آزمون‌ املاء و بررسی‌ پرونده‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز استفاده‌ شد. یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ ناتوانی‌ یادگیری‌ املاء 7 درصد است‌. میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ ناتوانی‌ یادگیری‌ املاء در دانش‌آموزان‌ پسر نسبت‌ به‌ دختر (6/7 درصد در مقابل‌ 4/6 درصد) بیشتر است‌. نتایج‌ حاصل‌ از اجرای‌ آزمایش‌ روش‌ ترمیمی‌ چند حسی‌ نشان‌ داد که‌ استفاده‌ از این‌ روش‌ به‌ صورت‌ معنی‌داری‌ باعث‌ کاهش‌ اختلال‌ املاء می‌گردد و پس‌ از یک‌ ماه‌ پیگیری‌ نتایج‌ حاصل‌ از مداخله‌ نسبتاً پایدار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Dysgraphia and the Effects of Multi-Sense therapy on Reduction of Writing Difficulties of Primary School Students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Shehni Yailagh 1
  • J. Karami 2
  • H. Shokrkon 1
  • M. Mehrabizadeh Honarmand 1

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 PhD, Student,; Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


Dysgraphia is a term used to describe children who have specific difficulties in perception or production of written language. In order for this diagnosis to be made, an individual is assumed to display writing skills substantially below those expected, given the person’s chronological age, measured intelligence, and appropriate education. This disoder does not include those students who have learning difficulties because of visual, hearing or physical disabilities, mental retardation or poor environmental, social or economical conditions. Two goals were pursued in this study: investigating the prevalence of dysgraphia in primary schools of Ahvaz, and the effects of multi- sense therapy on reduction of writing difficulties. The experimental- control, with pretest- posttest design, was used in this study. The prevalence sample size was 4000 students (2000 boys and 2000 girls) selected randomly from primary schools in Ahvaz. Results indicated that the prevalence of dysgraphia was higher for boys than for girls (%7.6 for boys and %6.4 for girls). Also the results of ANOVA (repeated measures) showed that the use of multi-sense therapy significantly reduces dysgraphia. In addition, the effects of therapeutic intervention stayed after a month later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disability
  • dysgraphia
  • multi-sense intervention
براهنی‌، محمدنقی‌؛ اصغرزاده‌امین‌، صفیه‌؛ رضوی‌ خسروشاهی‌، عزت‌السادات‌؛ شمالی‌، راضیه‌ و خمیری‌، طاهره‌ (1371). هنجاریابی‌ آزمون‌ ماتریسهای‌ رنگی‌ ریون‌ در گروه‌ کودکان‌ 5 تا 11 ساله‌ تهرانی‌. اولین‌ کنگره روانپزشکی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ تهران‌.
دادستان‌، پریرخ‌ (1379). اختلالهای‌ زبان‌: روشهای‌ تشخیصی‌ و بازپروری‌. تهران‌: سمت‌.
راهنمای‌ تشخیصی‌ و آماری‌ اختلالات‌ روانی‌ (DSM-IV) (1994). ترجمه‌: محمدرضا نائینیان‌، عباسعلی‌ اللهیاری‌، محمدابراهیم‌ مداحی‌ (1374). تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ شاهد.
سیف‌ نراقی‌، مریم‌ و نادری‌، عزت‌ اله‌ (1379). نارسائیهای‌ ویژه‌ در یادگیری‌. تهران‌: مکیال‌.
عرفانی‌، نصرت‌ اله‌ (1376). بررسی‌ تنوع‌ اختلالات‌ یادگیری‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ ابتدایی‌ استان‌ کردستان‌ (چاپ‌ نشده‌)، اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ کردستان‌ (شورای‌ تحقیقات‌).
فلاح‌ چای‌، سیدرضا (1374). بررسی‌ اختلالات‌ خواندن‌ و نوشتن‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ ابتدایی‌. پایان‌ نامه‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.
کرجی‌، یوسف‌ (1377). بررسی‌ میزان‌ شیوع‌ و علل‌ اختلالات‌ یادگیری‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ ابتدایی‌ استان‌ چهارمحال‌ و بختیاری‌. شورای‌ تحقیقات‌ استان‌ چهارمحال‌ و بختیاری‌.
کرک‌، ساموئل‌ و چالفانت‌، جیمز. اختلالات‌ یادگیری‌، تحولی‌ و تحصیلی‌. ترجمه‌: سیمین‌ رونقی‌، زینب‌ خانجاتی‌ و مهین‌ وثوقی‌ رهبری‌ (1377). تهران‌: سازمان‌ اموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌.
کریمی‌، یوسف‌ (1380). اختلالات‌ یادگیری‌، مسائل‌ نظری‌ و علمی‌ به‌ انضمام‌ مطالعات‌ موردی‌ نمونه‌. تهرانک‌ ساوالان‌.
مک‌ شین‌، جی‌ و داکرل‌، جی‌ (1993). تشخیص‌ و درمان‌ اشکالات‌ یادگیری‌ کودکان‌. ترجمه‌: پرویز شریفی‌ درآمدی‌، پریوش‌ نریمانی‌ و کامبیز کامکاری‌ (1380). تهران‌: خوشنواز.
نریمانی‌، اشرف‌ (1373). بررسی‌ و مقایسه‌ میزان‌ فراوانی‌ و درصد شیوع‌ اختلال‌ زبان‌ نوشتاری‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه‌های‌ دوم‌ و سوم‌ شهر تهران‌. دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد تهران‌.
نورمحمدی‌، فرحناز (75-1374). تأثیر راهبردهای‌ شناختی‌ و رایانه‌ای‌ در کارآمدی‌ نوشتاری‌ نمونه‌ای‌ از کودکان‌ نادرست‌ نویس‌ روی‌ 20 دانش‌آموز نادرست‌ نویس‌ سال‌ چهارم‌ ابتدایی‌ استان‌ تهران‌.
والاس‌، جرالد، مک‌ لافلین‌، جیمز ا. ناتوانیهای‌ یادگیری‌، مفاهیم‌ و ویژگیها. ترجمه‌: محمدتقی‌ منشی‌ طوسی‌ (1370). چاپ‌ دوم‌، مشهد: آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
یاریاری‌، فریدون‌ (1377). طراحی‌ و اجرای‌ یک‌ برنامه‌ آموزشی‌ جهت‌ توانبخشی‌ نارساخوانی‌ دانش‌آموزان‌ 12-8 ساله‌ شهر تهران‌. پایان‌ نامه‌ دکتری‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.
 
 
Hammill, D.D., Leigh, J.E., McNutt, G., & Larsen, S.C. (1981). A new definition of learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 4, 336-342.
Lerner, J. (1993). learning disability theories, diagnosis and teaching strategies (6th ed). U.S.A: Houghton Mifflin Company.
Mykelbast, H.R. & Boshez, B. (1969). Minimal brain damage in children.
Final Report. U.S.P.H.S contract 108-65-142. U.S. public health service:
Neurological and sensory disease control program. U.S. Department of
Health Education and Welfare. Evanston, Northwestern University
Publications.