نویسندگان

عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2004.16017

چکیده

   انجام‌ این‌ پژوهش‌ برای‌ تحقق‌ دو هدف‌ صورت‌ گرفته‌ است‌: 1) شناسایی‌ الگوی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌، و 2) بررسی‌ نحوه‌ گذران‌ این‌ اوقات‌ با توجه‌ به‌ عواملی‌ همچون‌ جنسیت‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، گروه‌ آموزشی‌، عملکرد تحصیلی‌، سکونت‌ در خوابگاه‌، و محل‌ تولد. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ را کلیه‌ دانشجویان‌ ورودی‌ سال‌ 1378 تشکیل‌ می‌دهد که‌ از بین‌ آنها یک‌ نمونه‌ 641 نفری‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ انتخاب‌ گردید. ابزار گردآوری‌ اطلاعات‌ پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته‌ است‌ که‌ ضمن‌ نظرخواهی‌ از دانشجویان‌ و پس‌ از اجرای‌ آزمایشی‌ آن‌ روی‌ 60 نفر و انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ تدوین‌ شد. داده‌های‌ پژوهش‌ اطلاعات‌ مفصلی‌ را درباره‌ انواع‌ و اقسام‌ فعالیتهائی‌ که‌ دانشجویان‌ در اوقات‌ فراغت‌ خود نسبت‌ به‌ انجام‌ آنها علاقمند یا عملاً انجام‌ می‌دهند نشان‌ می‌دهد. دامنه‌ این‌ فعالیتها از انواع‌ فعالیتهای‌ ورزشی‌ گرفته‌ تا تماشای‌ تلویزیون‌، مطالعه‌ کتب‌ غیر درسی‌ و... گسترده‌ است‌. از نظر جنسیتی‌ تفاوتهای‌ معنی‌داری‌ بین‌ علایق‌ پسران‌ و دختران‌ و نوع‌ و مخصوصاً مدت‌ زمان‌ پرداختن‌ به‌ این‌ فعالیتها دیده‌ می‌شود. وضعیتهای‌ اجتماعی‌ سه‌گانه‌ (بالا، متوسط‌، پائین‌) نیز تفاوتهایی‌ را نشان‌ می‌دهد. این‌ موضوع‌ درباره گروه‌ آموزشی‌، عملکرد تحصیلی‌، و محل‌ سکونت‌ نیز صدق‌ می‌کند. دختران‌ دانشجو چه‌ از لحاظ‌ وجود امکانات‌ لازم‌ و چه‌ از لحاظ‌ دسترسی‌ به‌ آنها نسبت‌ به‌ پسران‌ محدودیت‌ بیشتری‌ دارند. با توجه‌ به‌ نتایج‌ تحقیق‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ بهبود امکانات‌ و وسایل‌ اوقات‌ فراغت‌ ارایه‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Shahid Chamran University Students’ Leisure- Time Activity Patterns

نویسندگان [English]

  • H. Elhampour
  • M.J. Pakseresht

Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


This study was conducted to realize two aims: 1) to identifi the spectrum of Shahid Chamran University students’ leisure- time activities, and 2) to survey how leisure- times are spent considering factors such as gender, socioeconomic status, field of study, academic performance, place of residince (on vs off campus) and place of birth of students. The statistical population of this study consisted of all students admitted to the University in 1378 (1999), from whom a sample of 640 students (300 male 340 female) were randomly selected The research data were gathered by using a purpose- designed questionnaire on the basis of students’ opinion survey. It was tested on 60 students before the final version was arrived at. The research data covers a wide range of activities extending from various sport activities to watching TV, reading for pleasures etc. Statistical tests show meaningful differences between male and female students across various activities with regard to both the kinds of activities and time devoted to them. Socio- economic status is also a source of some meaningful differences, particularly distinguishing between the interests of high vs low economic status students. Field of study, academic performance and place of living also demonstrated important differences. Female, students seem to face limitations regarding both leisure time facilities and access to them. On the basis of the data a number of suggestions have been made to improve conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Shahid Chamran University
  • leisure time activities
اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ تهران‌ (1374). «نحوه‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانش‌آموزان‌ دختر دوره‌ متوسطه‌ شمال‌ تهران‌». اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ تهران‌.
حبیبی‌، حمید و مهدی‌پور، رحمان‌ (1373). «بررسی‌ نقش‌ تربیت‌ بدنی‌ و چگونگی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌». دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
جهاد دانشگاهی‌ اهواز (1368). «بررسی‌ نحوه‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانش‌آموزان‌ پسر راهنمائی‌ شهر اهواز در تابستان‌ 1368». جهاد دانشگاهی‌ خوزستان‌، اهواز.
دیلمقاتی‌، شهناز؛ نیکو، مینو و رحیمی‌، فرشته‌ (1364). «میزان‌ مطلوبیت‌ برنامه‌های‌ صدا و سیما در بین‌ مردم‌». واحد تحقیقات‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌.
دومازویه‌، ژوفرؤ (1357). «مقدمه‌ای‌ بر جامعه‌شناسی‌ فراغت‌». ترجمه‌ اسدی‌، علی‌. فصلنامه‌ فرهنگ‌ و زندگی‌، شماره‌ 12.
سرمد، غلامعلی‌ (1378). «دانشجویان‌ و اوقات‌ فراغت‌». فصلنامه‌ آینیه‌ پژوهش‌، شماره‌ اول‌.
سعیدیان‌، ایما؛ علیشاهی‌، طاهره‌ و یوسف‌نژادیان‌، شهناز (1363). «چگونگی‌گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ کودکان‌ و نوجوانان‌». صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌.
سرداری‌، غفار (1372). «بررسی‌ نظرات‌ و علائق‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ در رابطه‌ با گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ و مقایسه‌ آن‌ با برنامه‌ مراکزی‌ که‌ به‌ این‌ منظور اختصاص‌ یافته‌اند». اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ زنجان‌، زنجان‌.
طباطبائی‌، زیورالسادات‌ و اسفندیاری‌، رخسانا (1365). «نظرات‌ نمازگزاران‌ نماز جمعه‌ تهران‌ درباره‌ برنامه‌های‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌». مرکز تحقیقات‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌.
عطاری‌، عباس‌ (1374). «چگونگی‌ و انواع‌ راههای‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانش‌آموزان‌ شهر اصفهان‌ و حومه‌». اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ اصفهان‌، اصفهان‌.
علی‌زاده‌، حسن‌ و چگینی‌، احمد (1365). «نحوه‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ تبریز در تابستان‌» واحد تحقیقات‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
لطیفیان‌، مرتضی‌ (1366). «شناخت‌ و مقایسه‌ برخی‌ مشکلات‌ و خصوصیات‌ نوجوانان‌ دانش‌آموز در دو سطح‌ مختلف‌ شیراز». شیراز.
هورفر، علی‌ (1365). «گزارش‌ اجمالی‌ طرح‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ 29-12 ساله‌، تهران‌». واحد تحقیقات‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌.
قاسمی‌، یارمحمد (1373). «بررسی‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ شهر ایلام‌». اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ ایلام‌.
 
Allen, Lawrence R. (1982). The Relationship between Murray,s Personality Needs and Leisure Interets. J. of Leisure Research, 714 Ni P 63-76.
Baldwin, Kimm S. and Tinsley, Howard, E.A. (1988). An Investigation of the Validity of Tinsley and Tinsley (1986) Theory of Leisure Experience:
Journal of Counselling Psychology, V 35, n3, P. 263-27. Jul.
Bloland. Paul, A. Leisure and Career Development: For College Students: J. of Career Development, V. 11, nI P 119 Dec. 1984.
Coilison, Michelle, N.K. (1989). For some Students, Spring Vreak Offers Chance to Aid the Needy, Chronicle of Higher Education: V35 n28 P A 33-34 Mar 22.
Iso-Ahola, Seppo-E. and Allen, Jon R. (1989). The Dynamics of Leisure
Motivation: The Effercts of Outcome on Leisure Needs. Research Quarterly for Exercise and sport; V35 n2 P 141.
Rimmer, Suson M. and Kahnweiler, William M. (1981). The Relationship among work, Leiure, Education, Future and Self: An Empirical Investigation. Vocational Guidanc Quarterly, V 30 nd P 109-16.