نویسنده

کارشناس‌ ارشد مدیریت‌ آموزشی‌، شیراز

10.22055/edus.2005.16012

چکیده

پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ پیرامون‌ اعمال‌ رویکرد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مناسبترین‌ رهیافتهای‌ رهبری‌ سازمانی‌ توسط‌ مدیران‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز است‌. سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، تمرکز جامع‌ روی‌ برآورده‌ نمودن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ در تأمین‌ انتظارات‌ و نیازهای‌ مراجعان‌ می‌باشد که‌ عملاً کاهش‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از کیفیت‌ ضعیف‌ را به‌ وسیله‌ ایجاد فرهنگ‌ جدید سازمانی‌ مطرح‌ می‌نماید. این‌ سیستم‌ یک‌ فلسفه‌ نوین‌ مدیریتی‌ است‌ که‌ متخصصان‌ اجرای‌ آن‌ را توسط‌ تیم‌ مدیریت‌ ارشد پیشنهاد نموده‌اند. در این‌ سیستم‌، دیدگاههای‌ استراتژیک‌ آینده‌ به‌ منظور فعال‌ نمودن‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ مشتری‌ یا مراجعه‌ کننده‌ اعمال‌ می‌گردد. لذا هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌ "مقایسه‌ وضعیت‌ موجود و مطلوب‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز در اعمال‌ نقش‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر از دیدگاه‌ مدیران‌ و کارشناسان‌" است‌ که‌ به‌ بررسی‌ تفاوت‌ نگرش‌ این‌ دو گروه‌ در قالب‌ اصول‌ دمینگ‌ و بررسی‌ تفاوت‌ نظر کل‌ افراد نسبت‌ به‌ هر دو وضعیت‌ با توجه‌ به‌ جنسیت‌ و مدرک‌ تحصیلی‌ افراد می‌پردازد. اطلاعات‌ مورد نیاز از طریق‌ پرسشنامه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر جمع‌آوری‌ گردید. در این‌ مطالعه‌ کلیه‌ 110 نفر کارشناس‌ و مدیر کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شیراز شرکت‌ داده‌ شدند که‌ تعداد 67 کارشناس‌ و 22 مدیر پرسشنامه‌ها را عودت‌ دادند. نتایج‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ امر است‌ که‌ مدیران‌ نگرش‌ بالاتری‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ موجود کتابخانه‌ها داشته‌ و تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ نظر مدیران‌ و کارشناسان‌ مشاهده‌ گردید. همچنین‌ مدیران‌ میانگین‌ بالاتری‌ نسبت‌ به‌ وضعیت‌ مطلوب‌ کتابخانه‌ها به‌ دست‌ آوردند. از لحاظ‌ جنسیت‌ بین‌ مدیران‌ مرد و زن‌ و کارشناسان‌ مرد و زن‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ مشاهده‌ گردید. در ضمن‌، بین‌ نگرش‌ کارشناسان‌ و مدیران‌ دارای‌ تحصیلات‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ موجود کتابخانه‌ها تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود نداشت‌ اما از لحاظ‌ سمت‌، تفاوت‌ معنی‌دار مشاهده‌ گردید. علل‌ تفاوت‌ نگرش‌ دو گروه‌ را می‌توان‌ ناشی‌ از عدم‌ اطلاع‌ مدیران‌ و کارشناسان‌ از مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر و عدم‌ شناخت‌ نسبت‌ به‌ فلسفه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ دانست‌. همچنین‌، نبودن‌ آموزشهای‌ ضمن‌ خدمت‌، عدم‌ توجه‌ به‌ ارزشهای‌ انسانی‌ توسط‌ برخی‌ مدیران‌ و وجود موانع‌ بین‌ واحدها می‌تواند از دلایل‌ عمده‌ دیگر تفاوت‌ نگرش‌ مدیران‌ و کارشناسان‌ باشد. عدم‌ حمایت‌ مدیریت‌ عالی‌ در از بین‌ بردن‌ موانع‌ کارکنان‌، نبود مدیریت‌ مشارکتی‌، عدم‌ وجود اصلاحات‌ هدفدار و برنامه‌ریزی‌ شده‌ از طرف‌ مدیران‌ را می‌توان‌ از دلایل‌ دیگر تفاوت‌ بین‌ مدیر و کارشناس‌ تلقی‌ نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Library Managers’ and Specialists’ Attitudes Toward the State of Total Quality Management as it is and Should be in Shiraz University Libraries

نویسنده [English]

  • F. Tabandeh

-

چکیده [English]

 
This survey concerns the implementation of ‘Total Quality Management” approach in organizational leadership to be performed by the administrators of libraries in Shiraz University.”TQM” system is a comprehensive focus on meeting and preceding the needs of the patrons. The main objective of this survey was a comparison of library managers’ and specialists’ attitudes toward the state of “TQM” as it currently is and should ideally be in Shiraz University libraries. It considers the differences between these two groups’ attitudes in a framework of Deming principles, and takes account of the differences in attitude of the total sample toward both the present and desirable states considering sex and level of education. The needed data were collected by using Total Quality Management Questionnaire. All the 110 experts and library administrators took part in the survey. However, only 89 persons (67 experts and 22 administrators) returned the forms. The results indicate that administrators have a higher attitude toward the present status of the libraries. There is a significant difference between experts’ and administrators’ attitudes in this respect. Also managers mean score on attitude toward ideal status is higher than that of the experts. Gender gave no rise to any meaningful difference either among the experts or managers. Level of education also created no significant difference across the whole sample. But a significant differnce in attitude toward current and ideal status was found on the bisis of job positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • consumer
  • attitude
  • library managers
  • specialists
  • university libraries
اسماعیل‌ پوراشکاء، رضا (1372). بررسی‌ نقش‌ مدیریت‌ عالی‌ در سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ (TQM). پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌. تهران‌.
ایشیکاوا، کورو. کنترل‌ کیفیت‌ فراگیر شیوه‌ای‌ ژاپنی‌. ترجمه‌: احمد جواهریان‌ (1376). تهران‌: نشر مرکز.
پل‌، روزیتا؛ خورست‌، پیترتی‌ بوی‌ (1378). ارزشیابی‌ کیفی‌: رهنمودهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ سنجش‌ عملکرد کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ (ترجمه‌ عبدا... نجفی‌). تهران‌: سمت‌.
دمینگ‌، ادواردز. خروج‌ از بحران‌. ترجمه‌: نوروز درداری‌ (1377). تهران‌: نشر رسا.
ربیعی‌ مندجین‌، محمدرضا (1378). ایجاد فرهنگ‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌. فرهنگ‌ و تعاون‌، 3(11):26.
رجب‌بیگی‌، مجتبی‌؛ سلیمی‌، محمدحسین‌ (1373). اجرای‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در دفتر برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد دانشکده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ امیرکبیر. تهران‌.
زمردیان‌، اصغر (1373). مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ مفاهیم‌، اصول‌، فنون‌ و روشهای‌ اجرائی‌. تهران‌: مؤسسه‌ مطالعات‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌.
ساسان‌ گهر، پرویز و ایران‌نژاد پاریزی‌، مهدی‌ (1371). سازمان‌ ومدیریت‌ از تئوری‌ تا عمل‌. تهران‌: مؤسسه‌ بانکداری‌ ایران‌.
شنایدر، بنجامین‌. کیفیت‌ خدمات‌. ترجمه‌: حسین‌ وزیری‌ سابقی‌ (1377). تازه‌های‌ مدیریت‌، 5(20): 180.
فائزنژاد، امیرحسین‌ (1377). مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM). استاندارد و کالاهای‌ ایرانی‌، 9(84): 32-39.
لوزانو، آناریزپاسیوس‌ (1378). ایزو 9000 و الگوهای‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌. فصلنامه‌ پیام‌ کتابخانه‌، 9(3): 84-74.
مکی‌، نزی‌ و مکی‌، کتی‌ (1370). کیفیت‌ گرائی‌ رهبرد دمینگ‌ در خدمات‌ کتابخانه‌؛ ترجمه‌: اسدا... آزاد. فصلنامه‌ پیام‌ کتابخانه‌، 3(1): 37.
موسی‌خانی‌، محمد (1374). بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در کامیابی‌ و ناکامی‌ نظام‌ کیفیت‌ جامع‌ TQC
در ارائه‌ روشهای‌ بهبود و فراگیر نمودن‌ آن‌. دانش‌ مدیریت‌، سال‌ سوم‌، شماره‌ 31، 87-86.
 
My, Donald, Lucy Chester, Jacobs; Razavich, Asghar (1996). Introduction to Research in Education. U.S.A: Holt Rinehart and Winston Inc.
Clarence, M. (1995). An analysis of the level of implementation of total quality management in the technical institutes in the state of Georgia rear. Dissertation Abstracts Internationa4 Vol. 56, (no.3): 303 - A.
Currie, T.A. (1997). Total quality management in Georgia post secondary technical institutes. Dissertation Abstracts International, Vol. 58 (no. 6):
2099-A
Feigenbum, A. (1991). Total Quality Control. Third Ed. U.S.A.: McGraw- Hill.
Ford, M.G. (1998). Amuli- site case study: Total quality management within a Texas school district. Disseration Abstracts Internationa4 Vol. 59, (no. 4):
1022-A.
Garansury, R. (1998). Comparison of total quality managment practices in selected organization. Dissertation Abstracts International, Vol 58, (no. 7):
2476-A.
Grandozol, J.R. (1996). Implementing total quality: critical relationships. Dissetation Abstracts International, Vol. 57, (no. 6): 2564-A.
Gumbus, Andra (1995). An analysis of principles of total quality management applied to hospital administration. Dissertation Abstracts international, Vol.
56, (No. 5). PP. 125 A.
Horwittz, C.L. (1990). Total quality management: An approach for education. Educational Management and Administration, Vol. 18, (no. 2): 55-58.
Machado, A.D. (1995). The impact of total quality management training and
employee team characterstics on the productivity of service technicans at a
regional telecommunications company. Dissertation Abstracts internationa4
Vol. 56, (no.3): 3045.
Price, D.R. (1997). A case study on the implementation of total quality management at a four-year higher education institutation with a highly mobile faculty and staff: The United States Air Force Academy. Dissertation, Abstracts Internationa4 Vol. 58, (no, 6): 2295-A
Powell, T. (1995). Total quality management as competitive advantage :A review and emperical study. Strategic Management Journal, Vol. 16, (no,2):
1537.
Richardson, M. (1997). Total quality management and the belief systems of higher education administrators. Dissertation Abstracts International. Vol. 58, (no, 3): 741-A
Robinson, B. (1996). Total quality management in education: The Empowerment of a School Community.
Roopchand, R. (1997). The critical analysis of total quality management in continuing higher education. Dissertation Abstracts International. Vol. 58 (no, 12): 4527-A.
Towler, C.F. (1993). Problem solving teams in a total quality management environment. Journal of Library Administration. Vol. 18, (no, 9).
Waite, D. (1989). Teachers in conference a qualitive study of teacher. Supervision face to Face. (no, 9): International action. American Educational Research Journal: VoL 30, (no, 4): 320.
Wang, Chi-Ham. (1992). Making quality happen: total quality management. Top Management Forum on TQM 14th September, Taiwan: Taipei, 2-7.