نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌، دانشگاه‌ شیراز

2 کارشناس‌ ارشد گروه‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ دانشگاه‌ شیراز

10.22055/edus.2005.16008

چکیده

   این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ موجود در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز را مورد مطالعه‌ قرار می‌دهد. یافته‌های‌ پژوهش‌ بر استفاده‌ بالای‌ پاسخ‌گویان‌ از فن‌آوری‌ رایانه‌ و اینترنت‌ دلالت‌ دارد و میزان‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌ کتابخانه‌ای‌ و لوح‌ فشرده‌ نوری‌ در میان‌ پاسخ‌ گویان‌ ضعیف‌ می‌باشد. پاسخ‌ گویان‌ به‌ میزان‌ بالایی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ در امر آموزش‌، انجام‌ فعالیت‌ پژوهشی‌ پایان‌ نامه‌ و تألیف‌ و ترجمه‌ مقاله‌ استفاده‌ کرده‌اند ولی‌ استفاده‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ در برخی‌ از فعالیتهای‌ پژوهشی‌ نظیر شرکت‌ در سمینار داخلی‌، شرکت‌ در سمینار خارجی‌ و تألیف‌ و ترجمه‌ کتاب‌ ضعیف‌ می‌باشد. مهمترین‌ مشکلات‌ پاسخ‌ گویان‌ در استفاده‌ از فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌، کمبود امکانات‌ فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌، سرعت‌ کم‌ بازیابی‌ اطلاعات‌، قطع‌ شبکه‌، نیاز به‌ آموزش‌ استفاده‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ و محدود بودن‌ زمان‌ استفاده‌ می‌باشد. یافته‌های‌ پژوهش‌ همچنین‌ نشان‌ داد که‌ درصد خیلی‌ کمی‌ از پاسخ‌گویان‌ (4/5 درصد) از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌ نمی‌کنند و با توجه‌ به‌ استفاده‌ (6/94)درصد پاسخ‌ گویان‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ ضروری‌ است‌ که‌ برنامه‌ ریزان‌ و سیاست‌ گذاران‌ امر به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Rate of the Graduate Students’ Use of Information Technology (IT) at Libraries and Computer Centers of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • A. Jowkar 1
  • A. Efatnejad 2

1 Faculty member, Shiraz university

2 M.Sc. Department of Library and Information Science, Shiraz University

چکیده [English]


This research was conducted to investigate the rate of the graduate students’ use of IT at libraries and computer centers of Shiraz Univrsity. The research method applied to this study was a survey one. The findings of this study indicate the prevalent use of computer and Internet technology by the respondents. The rate of use of library softwares and CD- ROM was low among them. The respondents have used the IT for educational purposes and thesis and writing and translating articles to a great extent. The use of IT for attending internal as well as foreign seminars and writing and translating books is weak. The major problems faced by the respondents when using the IT are lack of facilities, low speed of retrieval, disconnection of the network, the need to learning how to use IT and limited time to access IT. The findings of the research showed that a very low percentage of the respondents (5.4%) do not use IT. Due to the fact that 94.6% of the respondents use IT, it seems necessery for planners to take this important issue into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • computer center
  • Shiraz University
ابرامی‌، هوشنگ‌ (1378). شناختی‌ از دانش‌شناسی‌. چاپ‌ دوم‌. تهران‌: نشر کتابدار.
حکیمی‌، رضا (1375). بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از تکنولوژی‌ اطلاعات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ مرکزی‌ دانشگاههای‌ شهر زاهدان‌ در امر آموزش‌ و پژوهش‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.
ذولفعلی‌ نژاد، عادل‌ (1380). بررسی‌ نگرش‌ کاربران‌ مرکز انفورماتیک‌ و رایانه‌ دانشگاه‌ شهید -باهنر کرمان‌ در مورد خدمات‌ شبکه‌ رز0نت‌ در دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ از طریق‌ آن‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ شیراز.
ستوده‌، هاجر (1377). بررسی‌ استفاده‌ از منابع‌ الکترونیکی‌ اطلاعات‌ با تأکید بر دیسکهای‌ فشرده‌ نوری‌ و شبکه‌ اینترنت‌ در میان‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاههای‌ شیراز و علوم‌ پزشکی‌ شیراز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ شیراز.
سعادت‌، مصطفی‌ (1381). معاونت‌ آموزشی‌ و تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشکده‌ علوم‌ دانشگاه‌ شیراز، مصاحبه‌، بیستم‌ آبان‌ 1381.
عباداله‌ عموقین‌، جعفر (1380). بررسی‌ نیازهای‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ تبریز به‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ در تأمین‌ آن‌ نیازها. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ شیراز.
شمس‌، کورش‌ (1379). تحول‌ IT از مورس‌ تا اینترنت‌. وب‌، سال‌ اول‌، شماره‌ 9 (اسفند 1379): 20-18.
علیجانی‌، رحیم‌ (1381). مقایسه‌ شش‌ موتور جستجوی‌ اینترنت‌ در پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ مرجع‌ عمومی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ شیراز.
فرهادی‌، ربابه‌ (1378). بررسی‌ وضعیت‌ موجود کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ شیراز و نگرش‌ کتابداران‌ درباره‌ کاربرد تکنولوژی‌ اطلاعاتی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ تهران‌.
قائمی‌، علی‌ اصغر (1381). معاونت‌ آموزشی‌ و تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشکده‌ کشاورزی‌ دانشگاه‌ شیراز، مصاحبه‌، بیستم‌ آبان‌ 1381.
محسنی‌، حمید (1380). اقتصاد اطلاعات‌: مفاهیم‌ و چشم‌ اندازها. رهیافت‌، شماره‌ 25 (پائیز 1380): 45-39.
مهدوی‌، محمدنقی‌ (1372). جریان‌ تولید (تهیه‌)، توزیع‌ (اشاعه‌) و مصرف‌ اطلاعات‌ در ایران‌. اطلاع‌ رسانی‌، دوره‌ دهم‌، شماره‌ 11 (بهار 1372): 80-73.
نوذری‌ امنی‌، سودابه‌ (1380). نظر کتابداران‌ کتابخانه‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ شهر تهران‌ درباره‌ نقش‌ فنّاآوریهای‌ اطلاعاتی‌ در وضعیت‌ شغلی‌ آنان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ اطلاع‌ رسانی‌، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ تهران‌.
 
Costa, Sely & Jack Meadows (2000). The impact of computer usage on scholarly communication among social scientists. Journal of Information Science, Vol. 26, no. 4. pp. 255-262.
Debowski, Shelda. (2000). The hidden user: providing an effective service to user of electronic information sources. OCLC Systems and Services, Vol. 16, no. 4. pp. 175-180.
Ford, Charlotte F. & Rosas Gutierrez & Angelica Maria. (1999). Eluso de la tecnologia de la information entre investigadores mexicanos: un estudio preliminar. (Use of information technology among academic scientists in mexico: preliminary result of a survey. Investigaction BthliotecoThgica:
Archonomia, Bibliotecokgia e information,
Vol. 13, no. 27. pp. 41-68.
Siddiqui, M.A. (1997). The use of information technology in academic libraries in saudi. Journal of Information Science, Vol. 29, no. 4. pp. 195-203.