نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

2 کارشناس‌ ارشد کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌

10.22055/edus.2005.15990

چکیده

   هدف‌ پژوهش‌ حاضر شناخت‌ انگیزه‌ها، اهداف‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ مورد استفاده‌ متخصصان‌ شاغل‌ در شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌، و همچنین‌ شناخت‌ شیوه‌های‌ کسب‌ اطلاعات‌ و موانع‌ و مشکلات‌ متخصصان‌ در دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ است‌. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ و روش‌ آن‌ پیمایشی‌ است‌. برای‌ گردآوری‌ اطلاعات‌ پرسشنامه‌ای‌ با 28 سؤال‌ بین‌ متخصصان‌ سطوح‌ مختلف‌ تحصیلی‌ (دکترا، کارشناسی‌ ارشد، کارشناسی‌) شاغل‌ در واحدهای‌ هشتگانه‌ شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌ توزیع‌ شد. از تعداد 250 پرسشنامه‌ توزیع‌ شده‌، 158 پرسشنامه‌ (63/2 درصد) به‌ طور کامل‌ تکمیل‌ و برگردانده‌ شد که‌ در تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها مورد استفاده‌ قرار گرفتند. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ داد که‌ متخصصان‌ واحدهای‌ مختلف‌ از نظر استفاده‌ از منابع‌ اطلاعاتی‌ و از نظر رفتار اطلاع‌یابی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ دارند. این‌ تحقیق‌ همچنین‌ نشان‌ داد که‌ انگیزه‌ متخصصان‌ از جستجوی‌ اطلاعات‌، ارتقاء سطح‌ علمی‌ و دانش‌ تخصصی‌ و استفاده‌ از تکنولوژیهای‌ نوین‌ برای‌ پیشرفت‌ شغلی‌، روزآمد کردن‌ اطلاعات‌ شخصی‌ و افزایش‌ معلومات‌ عمومی‌ بوده‌ است‌. بیشترین‌ موضوعات‌ مورد مطالعه‌ متخصصان‌ مربوط‌ به‌ آثار و نوشته‌های‌ کشاورزی‌، حسابداری‌، عمران‌ و برق‌ است‌. میزان‌ مطالعه‌ متخصصان‌ در حد متوسط‌ است‌، و در استفاده‌ از منابع‌ اطلاعاتی‌: کتاب‌ فارسی‌، مجله‌ فارسی‌، کتاب‌ لاتین‌، اسناد و گزارشها به‌ ترتیب‌ بیشتر از سایر منابع‌ اطلاعاتی‌ و نقشه‌ها، مجلات‌ لاتین‌، پایان‌نامه‌ها، لوحهای‌ فشرده‌ و دیسکتها کمتر از سایر منابع‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. در استفاده‌ از روشهای‌ غیررسمی‌ کسب‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ با دوستان‌ و آشنایان‌، شرکت‌ در همایشها و سخنرانیها و پس‌ از آن‌ از میان‌ روشهای‌ رسمی‌ کسب‌ اطلاعات‌، کتابخانه‌ شخصی‌ و مرکز اطلاعات‌ علمی‌ و فنی‌ نیشکر در اولویت‌ قراردارند. در حالی‌ که‌ بانکهای‌ اطلاعات‌ کشاورزی‌ کمترین‌ استفاده‌ را داشته‌ است‌، طولانی‌ بودن‌ ساعات‌ کار شرکت‌، بعد مسافت‌ بین‌ محل‌ کار تا مرکز اطلاعات‌ علمی‌ و فنی‌ و کمبود وقت‌ از مهمترین‌ موانع‌ دستیابی‌ متخصصان‌ به‌ اطلاعات‌ موجود در این‌ مرکز ذکر شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Motives, Purposes, and the Information Sources of Experts at Sugarcane and by-Products Development Company of Khuzestan, and their Problems in Obtaining Information

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • N. YousefAgoli 2

1 Faculty member of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Library and Information Science, Sugarcane and Ancillary Industries Development Company, Khuzestan Province

چکیده [English]


This research attempted to investigate the information needs and information- seeking behavior of experts at Sugarcane and By-Products Development Company, Khuzestan Province, to suggest ways of meeting these needs. The study also considered motivations to seek information, subjects sought, use of information resources, ways and channels of information- seeking, and the barriers to accessing information. The research is a descriptive (survey type) study, using a questionnaire with 28 items to collect data. Of the 250 copies of the questionnaire distributed, 158 were completed and returned, thus yielding a response rate of 63.2 percent. Descriptive statistics as well as analysis of variance (ANOVA) and Tukey test were applied to analyse the findings of the study. The results of the study revealed that there are significant differences among experts in various departments and sites of the company in terms of information- seeking behavior. The results also showed that experts seek information to upgrade their knowledge, to use new technologies, and to update their general information. Experts mostly study in the fields of agriculture, accounting, civil and electrical engineering, respectively. The pattern of using information sources is as follows: Persian books (59.2%), Persian journals (51.9%), English books (41.1%), printed technical records and reports (41.1%), plans (37.3%), English journals (36.7%), theses (34.2%), CDs (27.8%), and floppies (24.1%). Among information channels, experts consult with friends and colleagues (72.7%), participate in conferences and seminars (44.3%). But among formal channels, they prefer to use personal libraries (62.2%) and Sugarcane Scientific and Technical Information Center (55.1%). However, use of agricultural databanks stands at the lowest rate (1.9%). Experts also prefer to browse book-shelves and refer to the librarians rather than use library catalogs independently. It was also revealed that 84.8% of experts depend on the Sugarcane Scientific and Technical Information Center for their research, although most of them use the library only once in more than a month. The barriers to use the Sugarcane Scientific and Technical Information Center effectively are: poor library collection, long daily working hours, long distance between the Sugarcane Scientific and Technical Information Center and the plants, and time constrain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • information-seeking behavior
  • Sugarcane and By-Products Development Company
  • Khuzestan Province