همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

مطالب عمومی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2007.15801

چکیده

دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای بهاری 22 و 23 فروردین ماه سال جاری (1387) شاهد برگزرای همایشی ملی تحت عنوان فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات بود. این همایش که با همکاری گسترده گروه‌های آموزشی علوم تربیتی و کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، حاصل کوشش‌های چند ماهه اعضاء هیأت علمی دو گروه فوق‌الذکر، همکاری و مساعدت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و همیاری و مساعی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود.
پیشنهاد اولیه برگزاری همایش پس از طرح در جلسات متعدد منفرد و مشترک دو گروه و در نهایت تحت عنوان بالا به تصویب جلسه مشترک دو گروه فوق‌الذکر رسید و پس از انتخاب دبیران کمیته‌های علمی و اجرائی جهت تصویب به حوزه معاونت آموزشی و هیأت رئیسه محترم دانشگاه تقدیم گردید و نهایتاً آقایان دکتر عبدالمهدی معرف‌زاده به عنوان دبیر علمی و آقای محمدحسن عظیمی به عنوان دبیر اجرایی همایش از ریاست محترم دانشگاه جهت انجام اقدامات بعدی حکم دریافت داشتند.

عنوان مقاله [English]

the report National Conference on Educational Technology in the Age of Information and Communication

نویسنده [English]

  • A.M. Moarefzadeh
Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Shahid Chamran University of Ahvaz in the spring of 22 and 23 April of this year (2008) witnessed the holding of a national conference entitled Educational Technology in the Information and Communication Age. This conference, which was held with the extensive cooperation of the educational departments of educational sciences and librarianship and information of the Faculty of Educational Sciences and Psychology of Shahid Chamran University of Ahvaz, is the result of several months of efforts of the faculty members of the above two groups. The oil-rich areas were south.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the report Shahid
  • Chamran University of Ahvaz