نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان

2 مربی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2007.15796

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان معلمان حق‌التدریس پاره وقت، سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایة پنجم ابتدایی شهرستان اهواز بوده است. به همین منظور پس از تهیه و ساخت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی برای دروس ریاضی و علوم به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ایی، 480 دانش‌آموز شهری و روستایی که معلمان آنان حق‌التدریس پاره وقت، سرباز معلم و یا رسمی بوده‌اند، انتخاب گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 5/11 داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور کنترل برخی از متغیرها مانند میزان تحصیلات معلمان و بافت جغرافیایی آموزشگاه از تحلیل کوواریانس نیز استفاده گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که عملکرد تحصیلی (در دروس ریاضی و علوم) دانش‌آموزانی که معلمان آنان رسمی می‌باشند بالاتر از عملکرد تحصیلی دانش‌آموزانی است که معلمان آنان پاره وقت و یا سرباز معلم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Performance in Mathematics and Basic Science of 5th Grade Students Taught by Regular Teachers vs. Soldier Teachers, Part-Time Teachers at the Elementary Schools of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • G.H. Ebadi 1
  • H Elhampour 2

1 Head of Khuzestan Education Research Institute

2 Instructor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the academic performance in math and basic science of 5th grade elementary students of ahvaz as taught by part-time teachers vs. regular teachers. After the development of Achievements tests for mathematics and sciences, 480 urban and rural students were selected by multistage random sampling technique. The teacher’s of this group were part time, the soldiers under training and regular teachers. Data analyzed by using of spss software (11.5) and the covariance Analysis method was used for controlling some variables such as educational grade of teachers and geographical conditions of the school. Findings show that academic  performance (Mathematics and Science) of students with regular (officially employed) teachers was higher than that of the students with part- time and soldiers teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education performance
  • achievements tests in mathematics and science
  • employed
  • teachers
  • soldiers and part-time teachers
امیری، عزت‌الله (1377). بررسی و مقایسه‌ عملکرد معلمان فارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم با معلمان فارغ‌التحصیل از مراکز ضمن خدمت در شهرستان الشتر. خرم‌آباد: مرکز ضمن خدمت فرهنگیان خرم‌آباد.
ابوحمزه، فرهاد (1378). مقایسه عملکرد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمان حق‌التدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال پنجم، شماره‌ دوم، ص 31-27.
پاشازاده، باب‌الله (1376). مقایسه‌ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی دختر دارای معلمین فارغ‌التحصیل از این مراکز در ناحیه‌ یک آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر. رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
سماواتی، ناهید (1376). مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی تمام وقت و نیمه وقت استان همدان. رساله‌ دوره کارشناسی ارشد، رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
طالب زادگان، میترا (1378). بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان موفق دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز. اهواز: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.
عبادی، غلامحسین (1383). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان معلمان حق‌التدریس پاره‌وقت، سربازمعلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایه‌ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز. اهواز: ‌شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.
عزیززاده، پرویز (1377). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر و روستای شهرستان کوهدشت. زیر نظر نصیر کوشکی، خرم‌آباد: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان.
لولایان، عصمت (1374). بررسی امکانات آموزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دولتی در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 73-72. رساله‌ دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
منیانی، اصغر و همکاران (1382). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم ‌شنوایی تلفیقی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. دوره 2، شماره 2، ص 171 تا 190.
ملکی، عباسعلی(1372). بررسی میزان تأثیر دوره‌های کاردانی آموزش و پرورش ضمن خدمت برکارآیی معلمان فارغ‌التحصیل در سال 72. تهران: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران.
نادریان، محمد (1368). تأثیر مشکلات عاطفی معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال پنجم، شماره دوم، ص 48-44.
 Parkes, M., & Kartharin, R. (1986). The Performance and Subsequent Statusof Page Students. Academic and Predictors. British Education Research Journal, Vol. 15. 3. 19, 243 –246.
Stephens, D. (1990). Qualitative Factor in Education, Research and Development: Aposition paper. International Journal of Education Development, 10, 2/3, 143-149.
Vosniadov, S. (2001). How children learn, International bureau of Education, UNESCO. Journal of Research in Mathematics Education, 47, 295-314.