نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

10.22055/edus.2007.15770

چکیده

ائمه اطهار (ع) بر مبنای جهانبینی توحیدی و وحی الهی به ارائه روش‌های تربیتی پرداخته‌اند. آنچه مسلم است این است که بعد از شناخت مسائل تربیتی، مهمترین فعالت تربیتی شناخت روش‌های مناسب برای حل و فصل آن مسائل است. شناخت روش شناسی تربیتی ائمه اطهار (ع) و به کارگیری روش‌های مربوطه، می‌توانند کمک بزرگی در پی ریزی یک نظام تربیتی دین محور باشد. لذا در این مقاله سعی شده است تا روش شناسی تربیتی ائمه اطهار (ع) با تحقیق پیرامون مطالب زیر تبیین و ارائه گردد: معنا و مفهوم روش، ضرورت و اهمیت شناخت روش‌ها، چگونگی تولید و طراحی روش‌ها و مبانی شناسایی آنها، ویژگی‌های روش شناسی تربیتی، جایگاه ارزشی روش‌ها و روش شناسی در تعلیم و تربیت، نقش انسان در شناخت روش‌ها، انواع روش‌ها، جمعبندی و نتیجه‌گیری، پیشنهادها و استلزامات تربیتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Methodology of the Immaculate Imams

نویسندگان [English]

  • M Pakseresht 1
  • A. Rostaminasab 2
  • M. Safaeimoghaddam 3

1 Retired Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 PhD Student, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

چکیده [English]

The (Shiite) immaculate Imams, who have guided human beings toward belief in God, seeking his blessings and consent, are initiators of a special educational methodology, based on the monotheistic worldview derived from dinine revelations. What is certain is that once educationational problems have been pinned down, the most important activity is the adoption of an appropriate methodology. Coming to know the methodology used by the immaculate Imams (peace uopon them) and applysing it can potentionally lead human being toward salvation and nearness to God. So in this paper, attempt has been made to explore and explain the fundamentals of the Immaculate Immam’s educational methodology covering the following areas: the significance and necessity of methods in Islamic education context as employed by the immaculate Imams; how such methods have been developed and criteria for recognizing them; the characteristics of educational methodology; the worth and value of methods in education; types concerning this special type of methodology is made and a number of suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immaculate Imams (peace upon them)
  • the characteristics of methodology
  • the nature of methods
  • the types of methods
  • educational requirements
غررالحکم و دررالکلم آمدی، ترجمه: محمد خوانساری (1363). تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع)، ترجمه حسین انصاریان (1376). تهران، انتشارات پیام آزادی.
نهج البلاغه، علی (ع)، ترجمه: علی دشتی (1379). قم، مؤسسه انتشارات مشهور.
ابن شعبه الحرانی، الحسن بن علی بن الحسین ابی محمد (1368). تحف العقول، ترجمه: احمد جنتی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
احتجاجات الامام الصادق (ع) و توحید الفضل، امام جعفر صادق (ع) ‌(1425هـ.ق). تهران، ‌مؤسسه گنج معرفت.
ادیب علی محمدحسین (1363). ‌راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی (ع)، ترجمه: رادمنش سیدمحمد، تهران، انتشارات مؤسسه انجام کتاب.
امینی (1361). راه تکامل، ترجمه: بهشتی احمد، تهران: دارالمکتب اسلامیه.
باقری، خسرو (1378). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، انتشارات آموزش و پرورش.
پوپر، کارل (1996). زندگی سراسر مسأله است. ترجمه خواجیان، شهریار (1383)، تهران: نشر مرکز.
جعفری، محمدتقی (1384). نیایش حسین (ع) قم، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی.
حسینی سروری، سیدعلی‌اکبر (1378). مجموعه مقالات نظری- تحلیلی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.
حکیمی، محمدرضا (1368). الحیاه، ترجمه: آرام، احمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
دهخدا، علی اکبر (1373). لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران .
شهید ثانی (1409 هـ.ق). منیه المرید، قم، سازمان تبلیغات اسلامی
شیخ عباس قمی (1383). مفاتیح الجنان، ترجمه: الهی قمشه‌ای، قم، انتشارات مشرقین.
صدوق، ‌ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه (1350). خصال، ‌ترجمه: مرتضی گیلانی، تهران، انتشارات جاویدان.
صدوق، ‌ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه (1384). ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ترجمه: حسن زاده، صادق. قم، انتشارات فکر آوران.
صلواتی، فضل الله (1384). تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمدتقی، تهران، انتشارات اطلاعات.
علوان عبدالله ناصح (1406 هـ.ق). تربیه الاولاد، قاهر، الناشر دارای اسلام.
فرید، مرتضی (1364). الحدیث، ج 2، تهران، ‌انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
فیض کاشانی ملامحسن (1379). المحجه البیضا فی تهذیب الاحیاء، ترجمه محمدرضا عطایی، ج 4، مشهد مقدس، بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی.
قران کریم.
الکلینی الرازی ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (1348). اصول کافی، ‌ج اول و دوم، ترجمه: مصطفوی سیدجواد، ‌تهران.
ملکاوی فتحی، حسن (1380). گامی به سوی نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمه: غلامرضا متقی و اسدالله طوسی، قم، انتشارات و مؤسسه پژوهشی امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله (1373). چهل حدیث. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله (1378). تعلیم وتربیت از دیدگاه امام خمینی، قم، ‌مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره).
نراقی مهدی (1377). جامع السعادات، ترجمه: سیدجلال الدین مجتبوی، جلد اول، تهران، انتشارات حکمت.
نهج الفصاحه حضرت محمد (ص) (1385). ترجمه: ابراهیم احمدیان،‌ قم،‌ انتشارات، ‌گلستان ادب.
هوشیار، باقر (1347). اصول آموزش و پرورش. تهران، انتشارات امیرکبیر.
 Brubacher, John S. (1969). Modern philosophies of education. Kogakusa Company LTd. Tokyo.
Curis. SJ. (1965). A short history of educational ideas Britain university tutorial LTD foxton, near Cambridge.
Foff Arthure (1956). Readings in education, New work, and Evanston.
Moor T.W. (1974). Educational theory an introduction. routedge kegan paul Lodon and Boston.