نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه‌ی اثر آموزش خلاقیت به کودکان دبستانی بر اساس الگوی پلسک و روش اسکمپر انجام گرفت. بدین منظور 275 نفر از دانش‌آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی، در قالب 8 کلاس از دو ناحیه‌ی شیراز، به شیوه‌ی تصادفی خوشه‌یی انتخاب شدند. که در 4 گروه آزمایشیٍ، محتوا خلاق- روش خلاق، محتوا خلاق- روش عادی، محتوا عادی- روش خلاق و محتوا عادی- روش عادی قرار گرفتند (از هر گروه 2 کلاس).جهت اجرای پژوهش، محتوای سه فصل از کتاب علوم تجربی پایه‌ی پنجم به همراه راهنمای تدریس معلمان بر اساس الگوی پلسک و روش اسکمپر طراحی وتألیف شد. در مرحله‌ی بعد معلمان کلاس‌های آزمایشی، تحت آموزش‌های لازم قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمایشی (طرح عاملی2×2) بود، بنابراین در پیش آزمون، از آزمون تورنس استفاده شد، سپس گروه‌ها 12 هفته تحت شرایط آزمایشی (محتوا-روش) قرار گرفتند، و در انتها پس آزمون تورنس اجرا شد. نتیجه‌های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس از وجود تفاوت معنادار بین نمره‌ی خلاقیت گروه‌ها خبر می‌داد؛ به گونه‌یی که گروه‌های محتوا خلاق، روش خلاق و تعاملی (روش و محتوا خلاق)، عملکرد خلاق بیش‌تری را دارا بودند.
 
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of teaching creativity to elementary school based on Plsek Model.

نویسندگان [English]

  • F. Ghasemi
  • J. Jahani

چکیده [English]

 
 
This paper aimed at a survey and comparison of the effect of teaching creativity to elementary school children based on Plsek Model. To do this, 275 Grade 5 elementary school students in 8 classes were randomly selected from two districts of Shiraz city .and divided into 4 experimental groups in the basis of the treatment each was to receive as follows: 1) Creative content and method, 2) Creative content, but ordinary method, 3) Ordinary content, but Creative method, and 4) ordinary content and method. (2 classes were arranged to each group) For this purpose the contents of 3 chapters of grade 5 science book along with the teachers' manual were designed based on Plsek model .In the next step, experimental group teachers received the required instruction. The research method was quasi-experimental, and Torrance pretest was employed then all groups received their respective instruction under experimental conditions. Finally, performance they were tested based on Torrance test. The results of factorial design ANCOVA and analyses showed significant difference among the creativity score of the groups. That is, the creative content group, creative method group, and creative content and method group showed higher creative performance than the other group.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative thinking
  • directed creativity
  • creative content
  • SCAMPER Method
  • Plsek Model