نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی مقطع دبستان و بررسی ویژگی‌های عناصر آن انجام پذیرفته است. جهت طراحی الگوی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی وستون و همکاران انتخاب شد و بر مبنی آن الگوی راهنمای برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی دبستان در سه بخش اصلی عنصر طراحی آموزشی، عنصر ارائه، عناصر ارتباطی و پشتیبانی و راهنمایی طراحی گردیده است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. در این پژوهش جهت طراحی الگو و شناسایی ویژگی‌های عناصر برنامه، کلیه‌ی اسناد و منابع در دسترس در سطح بین‌المللی و داخلی در مورد طراحی آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی، سنتی مورد بررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از نتایج به‌دست آمده از آنان و با استفاده از مصاحبه با 17 نفراز متخصصان در رشته‌های مرتبط، طراحی انجام پذیرفته و یافته‌هایی به شرح زیر به‌دست آمده است: طراحی اهداف و نحوه‌ی تعیین محتوا باید در راستای برنامه‌ی درسی ملی و سازماندهی محتوا در قالب کلمه و جمله محور، از ساده به مشکل باشد. تعیین روش‌های یاددهی- یادگیری با استفاده از انواع روش‌های یادگیری تعاملی، کاربردی و املا تصویری، گروهی، غلط‌گیری و تستی باشد. مناسب‌ترین راهبردهای ارزشیابی شامل آزمون‌های چند‌گزینه‌ای، آزمون‌های ص و غ، آزمون‌های جورکردنی، کشیدنی و انداختنی، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط همکلاسی‌ها در جهت دستیابی به اهداف تحقیق باشد. رعایت اصل سادگی در طراحی وب‌سایت مقطع دبستان، استفاده از انیمیشن‌های با روح، سخنگو، استفاده از تصاویر و پویانمایی‌های مورد علاقه‌ی یادگیرنده در راستای اهداف برنامه‌ی درسی، استفاده از تصاویر بومی به منظور تقویت هویت ملی، استفاده از فونت ترافیک و فونت کتاب و کودک و عدم کاربرد فونت‌ها و قلم ریز جهت تناسب با کودکان مقطع دبستان در طراحی این برنامه توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

planning of E- learning program For Persian Dictation

نویسنده [English]

  • F Zarabian

چکیده [English]

This study aimed at the pattern planning of an e-learning program for primary school Persian dictation and for investigating the characteristics of pattern elements. For pattern planning of e-learning program, Weston and colleagues educational planning pattern was selected, On the basis of this pattern the guiding model of e-learning program for primary school Persian dictation was designed. The plan includes three main sections: instructional planning element, presentation element, and communication, supporting and guidance elements. This study is a qualitative research. In this study for pattern planning and identifying the characteristics of program elements, domestic and international documents and available resources relevant to educational planning in e-learning and traditional environment were consulted. The results of this literature survey and also information gleaned from interviews with experts in related fields, planning was carried out. Findings are as follows: Goal-setting and the way of assigning content, should be considered in away compatible with the national curriculum Contents should be organized in the form of word based in the sentence form simple to difficult Teaching-learning methods should involve a variety of interactive learning and applied methods including the use of pictures group dictation, proofreading and correction The most appropriate assessment strategies should include multiple-choice and, t/f tests, accompanied by dragging and dropping tests, self-evaluation and evaluation by classmates. Observing the principle of simplicity in designing websites for primary schools using cheerful and talking animations, and colorful pictures along the lines of national curriculum, learning goals, with a view toward strengthening national identity, are recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • E-learning program model
  • Persian Dictation