نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در
زمان ما دانش و دانشگاه چنان تطوری یافته است که آشکارا مرزبندی سنتی میان عقل
نظری، عقل عملی و فن‌ورزی را در هم نوردیده و رابطه‌ای بسیار پیچیده میان
این سه
قلمرو فراهم آورده است. آن‌چه از آن به عنوان ویژگی «بازاری شدن دانش» یا «تجاری
شدن دانش» یاد می‌شود، می‌رود تا به معیاری برای سنجش همه‌ی قوای آدمی، اعم از عقل
نظری، عقل عملی، و خلاقیت، و دستاوردهای آن‌ها تبدیل شود.
پدیده‌ی تجاری شدن دانش از آن جهت شگفت‌آور است که در
حال تبدیل شدن به بازی یگانه‌ای است که همه‌ی دانشگاه‌ها را در سراسر دنیا به پیروی
از قواعد خود وا می‌دارد. کشور ما و دانشگاه‌های آن نیز از این ماجرا مستثنی
نیستند. با این حال، چالش‌هایی که با ایده‌ی تجاری شدن دانش برخاسته، مغتنم و قابل
تأمل است. توسل جستن به امر والا در تعبیری پست‌مدرن که لیوتار
(1982) در پی آن است، یا پناه
گرفتن در ذیل عقل عملی و عدالت که ریدینگز (1996) آن را به میان آورده و یا
دانشگاه زیبا که بِرن (2000) از آن سخن می‌گوید، همگی هشدارهایی در برابر آهنگ
شتابان تجاری کردن دانش و دانشگاه است. در جامعه‌ی ما نیز قابلیتی برای چالش با
این ایده وجود دارد و آن سنتی تنومند از دانش و دانش‌پژوهی حقیقت‌گرایانه است که
جانمایه‌ی دانش را در حقیقت می‌جوید و هرگز آن را به منفعت و کارآمدی فرو نمی‌کاهد.
با این حال، استنطاق این سنت تنومند، هنوز به صورت جدی رخ نداده و مقاله‌ی حاضر در
پی آن است که این ضرورت را در برابر دید قرار دهد. روشی که در بررسی این مقاله
استفاده شده، روش تحلیل مفهومی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the relationships of the culture of marketization of knowledge and the university

نویسنده [English]

  • K Bagheri

چکیده [English]

In our time, knowledge and university have developed so deeply that the traditional borders among theoretical and practical reason, and technology have been overridden and a very complicated relationship has emerged among the three realms. What is called ‘marketization of knowledge’ or ‘commercialization of knowledge’ is going to become a criterion for the evaluation of all human faculties including both theoretical and practical reason, creativity, and their outcomes. The phenomenon of commercialization of knowledge needs to be reflected upon since it is going to turn into the unique game that urges all universities throughout the world to follow its rules. Our society and its universities are no exceptions to this effect. Nevertheless, the challenges raised against the idea of commercialization of knowledge are valuable and need to be reflected upon. The appeal to the sublime in a postmodern interpretation which Lyotard (1982) is looking for, or taking refuge in practical reason and justice that Readings (1996) suggests or the university of beauty that Bearn (2000) talks of are all  alarms echoing the rapid process of commercialization of knowledge and university. There is, however, a capacity in our society for challenging this idea and that is the longstanding tradition of truth-seeking knowledge and research which considers the essence of knowledge as truth and never reduces it to profit and workability. However, the interrogation of this tradition has not yet been undertaken seriously and this essay is an attempt to make this observable. The method used in this essay is concept analysis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Marketization of Knowledge
  • The sublime
  • Justice
  • The beauty
  • Truth
  • Performativity