نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با آن‌که در ذهن و زمان فارابی، فلسفه‌ی تربیت حیات و هویت مستقل و بازشناخته‌ای ندارد، با ریزکاوی در آثار او می‌توان به شماری از مفاهیمی که امروزه در فلسفه‌ی تعلیم و تربیت مطرح است پی برد و دریافت که فارابی پس از جابر بن حیان و کندی، سومین فیلسوف تربیت در جهان اسلام است که پاره‌ای از دیدگاه‌های تربیتی او به یادگار مانده است. در جستار پیش رو تلاش شده است از رهگذر پژوهشی بنیادی- تاریخی و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه‌های تربیتی فارابی واکاوی شود تا معلوم گردد وی تعلیم و تربیت را چه سان تعریف کرده است و درباره‌ی امکان و ضرورت تربیت چه گفته است و اهداف و اصول و عوامل تربیت از نگاه او کدام است و وی نسبت به برنامه‌ی درسی و ساحت‌های تربیت و روش‌های تربیتی چه دیدگاهی داشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Al- farabi: a philosopher of education

نویسنده [English]

 • B Rafiee

چکیده [English]

Although during the Farabi age philosophy of education did not have an independent identity but with searching in his idea one may find out some concepts which are putforward in our today education. This means that Farabi after the Jaber Ebn Hayan and Kendy was the third moslem philosopher who developed new concepts. In this paper it is intended elaborate Farabi’s Idea through a analytical-historical and descriptive method. It is also aims to find out about his views on curriculum and foundation of education methods. The study has made it clear that in less than one century from the beginning of Islam, Muslim scholars have attended to such important fields of educational effectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al- farabi
 • educational implications (concept
 • possibility
 • necessity
 • objectives
 • Principles
 • Phases
 • factors
 • Methods
 • Aims
 • educational materials