نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

نگاهی به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان در هیچ دوره‌ای از تاریخ، بی‌نیاز از اخلاق و تربیت اخلاقی نبوده است. یکی از فیلسوفانی که با در نظر گرفتن مقتضیات جهان معاصر، موضوع اخلاق را اندیشمندانه مورد مداقه قرار داده، کارل پوپر است. در این مقاله که با روش تحلیلی به رشته تحریر درآمده، ضمن رجوع به معرفت شناسی پوپر به ویژه نظریه‌ی عقلانیت انتقادی او که رنگ‌وبویی کاملاً اخلاقی دارد، دلالت‌‌هایی برای تربیت اخلاقی، استنباط شده است. دلالت‌های مذکور عبارتند از اصولی چون «برابری انسان‌ها در دانش و ارزش»، «تواضع علمی»، «گفتگو و بحث نقادانه» و «خودمختاری اخلاقی». راهبرد‌های تربیتی- اخلاقی منتج از این اصول می‌تواند مورد توجه مربیانی قرار گیرند که قصد دارند فرایند تدریس را با در نظر گرفتن اصول تربیت اخلاقی به پیش ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Karl Popper's "critical rationality" and its implicatim for ethical education

نویسندگان [English]

  • M.H. Heidari
  • H.A Bakhtiar Nasrabadi
  • H.R Behravan

چکیده [English]

Looking at the individual and social dimensions of human life shows that human's have never been able to live in absence of ethics and moral education at any period of history. One of the philosophers who, whit a view of the contemporary world condition, has deeply scrutinized the issues of morality, was Karl Popper. In this article, which reflects an analytic approach, popper's epistemological theory' especially his critical rationality, which is imbued with ethical insights' has been examined to derive implications for ethical education. These implications involve principles such as "equality of humans in knowledge and values," "scientific modesty", "critical dialogue and debate" and "moral autonomy". Educational-moral strategies derived from these principles can be considered by educators who want to advance teaching process with regard to the principles of moral education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical rationality
  • epistemology
  • Moral education
  • Karl Popper