نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه آموزش ابتدایی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون است. با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاج و توصیفی- انتقادی، مباحث در 3 بخش ارائه شده است. ابتدا، نظریه‌ی جهانی شدن رابرتسون ارائه شده، سپس با بیان ضعف و کاستی‌های موجود در نظریه‌ی جهانی شدن، به معرفی ایده‌ی تکامل‌یافته‌تر «جهان- محلی شدن» رابرتسون پرداخته شده است. در پایان، با تکیه بر این ایده که هم به امر جهانی نظر دارد و هم به امر محلی، مُدل مطلوب سند برنامه‌ی درسی ملّی، جهان- محلّی تلقّی گشته است. بر این اساس، نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته‌ها حکایت از آن دارد که این سند منطبق با معیارهای اسلامی و بومی، فرصت‌های یادگیری را برای فراگیران فراهم آورده است. بنابراین، روح یا منطق حاکم بر این سند، بازگشت به خود، اجتناب از خودبیگانگی و احیای ارزش‌های اسلامی- ایرانی می‌باشد. علاوه بر این، تصوّر و برداشت رایج و نادرست در باب جهانی شدن و هویّت موجب شده است این برنامه به سوی امر محلّی و خاص‌گرایی تمایل پیدا کند و از مُدل مطلوب جهان- محلّی فاصله داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The review and critique of the national curriculum document 3rd edition of the I.R. of Iran based in Robertson’s glocalization idea

نویسندگان [English]

  • mahmood mehrmohammadi 1
  • edris islami 2

چکیده [English]

This paper intends to review and criticize the national curriculum document 3rd edition of the I.R. of Iran relying on Robertson’s glocalization idea. By using conceptual analysis, analytical and descriptive– critical methods, issues are presented in three parts. First, Robertson’s globalization theory is introduced. Then after pointing out the weaknesses and limitations at this theory, Robinson's more comprehensive theory of glocalization is discussed. Finally, relying on the idea of glocalization that addresses both global and local affairs, an ideal model of national curriculum document is developed. On the basis of this model, the national curriculum document 3rd edition of the I.R. of Iran is reviewed. The findings indicate that based on the revised model the document to be expected to provide learning opportunities for learners in accordance with the Islamic and native standards. Thus, the spirit or logic governing the document facilitates return own most roots avoidance of alienation, and revitalization of Islamic value. Moreover, the popular and false notion about globalization and identity could cause this program to orientate toward local and particularism and to deviate from glocal ideal model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Glocalization
  • Robertson
  • National curriculum document
  • National curriculum document 3rd edition of the I.R. of Iran