تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-26

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده


پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22055/edus.2019.28077.2707

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه


بازشناسی مفهوم «موقعیت» در رویکردهای تربیت ارزشی معاصر

دوره 26، شماره 2، دی 1398، صفحه 1-26

10.22055/edus.2019.27776.2684

داود حسین پور صباغ؛ محمدرضا شرفی؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی


انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-28

مرضیه عالی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی کلاته آبادی؛ محمدرضا آهنچیان


تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 5-22

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ حجت حسنی؛ مراد یاری دهنوی


بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 5-20

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 5-34

10.22055/edu.2017.12622

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، آذر 1394، صفحه 5-20

10.22055/edu.2016.12892

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی


تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 5-22

10.22055/edu.2017.18190.1821

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی


روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، دی 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه


نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 5-22

10.22055/edu.2015.13833

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی


فلسفه‌ی تربیتی اخوان الصفا

دوره 18، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 7-22

عباسعلی رستمی نسب


تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 7-22

خسرو باقری نوع پرست


بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 7-30

حبیب اله تبریزی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی


بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-50

محمد حسنی؛ حسین پوزش شیرازی