موضوعات = مدیریت آموزشی
شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی


آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 97-118

10.22055/edus.2019.25363.2493

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون


بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 197-216

10.22055/edus.2019.22943.2287

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران


سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 25-46

10.22055/edu.2019.14695.1497

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی


تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 197-212

10.22055/edu.2019.21467.2147

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 213-232

10.22055/edus.2019.28416.2740

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی


سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن


طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 87-108

10.22055/edu.2018.21033.2110

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو


عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-80

10.22055/edu.2016.12135

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبدالله پارسا


معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، آذر 1394، صفحه 5-20

10.22055/edu.2016.12892

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی