موضوعات = مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 28
1. شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی


3. آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

10.22055/edus.2019.25363.2493

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون


5. شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-154

10.22055/edus.2019.27633.2677

هاشم محمدی چمردانی؛ محمدنور رحمانی


6. واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-196

10.22055/edus.2019.27050.2625

یونس رومیانی؛ خدایار ابیلی؛ پورکریمی جواد؛ سعید فرح بخش


7. بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

10.22055/edus.2019.22943.2287

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران


9. سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

10.22055/edu.2019.14695.1497

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی


12. تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-212

10.22055/edu.2019.21467.2147

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


13. بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-232

10.22055/edus.2019.28416.2740

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی


14. تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-42

10.22055/edu.2018.20391.2056

ناصر شیربگی؛ خلیل غلامی؛ هایده احمدی


15. سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن


16. طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-108

10.22055/edu.2018.21033.2110

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو


19. بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

10.22055/edu.2017.14733.1501

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی


20. عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


21. بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-80

10.22055/edu.2016.12135

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبدالله پارسا


22. معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-20

10.22055/edu.2016.12892

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی


23. واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-54

10.22055/edu.2017.12529.1318

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری